Intervacc tar nästa steg mot mastitvaccin

Intervacc tar nästa steg mot mastitvaccin

Vaccinföretaget Intervacc startar en så kallad proof-of-concept-studie för att mäta effektiviteten av ett vaccin som skyddar mjölkkor mot mastit orsakad av bakterien Staphylococcus aureus. Det skriver företaget i ett pressmeddelande.

Mastit är en av de vanligaste bakteriella sjukdomarna som drabbar mjölkkor över hela världen. Enbart i Europa orsakar mastit 2,6 miljoner sjukdomsfall varje år som medför förluster till ett värde omkring 600 miljoner euro. I cirka 25 procent av fallen orsakas mastit av Staphylococcus aureus. Mastit är den vanligaste orsaken till antibiotikaanvändning hos mjölkkor.

Ett säkert och effektivt vaccin mot Staphylococcus aureus skulle förbättra hälsan hos mjölkkor, minska användningen av antibiotika och minska de ekonomiska förlusterna inom mjölkproduktion. Vacciner mot Staphylococcus aureus kan också ha stor potential att förebygga sjukdomar hos andra djurarter.

–Vårt prototypvaccin använder fusioner av flera viktiga proteiner från Staphylococcus aureus och var säkert när det administrerades till de dräktiga kvigorna genom intramuskulär injektion vid tre på varandra följande tillfällen. Vaccinerade djur genererade antikroppssvar mot vaccinkomponenterna som förstärktes efter den andra och tredje dosen, säger Andrew Waller, forskningschef på Intervacc.

Dessa resultat utgör grunden för fortsatt utveckling i samarbete med Moredun Research Institute och University of Nottingham för att mäta det skydd som Intervaccs prototypvaccin ger mot de kliniska tecknen på mastit hos mjölkkor efter intramammär experimentell infektion med S. aureus.

För att ta fram vaccinet använder Intervacc adjuvansen Matrix-V i samarbete med Novavax. Säkerhets- och immunogenicitetsstudier har genomförts vid SLU och SLU Lövsta och har samfinansierats av Vinnova. Nästa fas av projektet kommer att få stöd från EU:s VetBioNet-initiativ, som ger ett bidrag på 80 000 euro. Det motsvarar ungefär 30 procent av den beräknade finansieringen för denna projektfas.

–Framstegen vi gör är mycket uppmuntrande. Intervaccs vaccinteknologi-plattform ger breda immunsvar mot komplexa bakteriella patogener och vi ser mycket positivt på att vårt prototypvaccin mot Staphylococcus aureus går in i denna proof-of-concept-fas, kommenterar Andreas Andersson, vd för Intervacc.

Källa: Intervacc