Kameror i slakterier ska utredas

Kameror i slakterier ska utredas
Regeringen tillsätter en särskild utredare som ska analysera hur kamerabevakning skulle kunna användas på slakterier. Syftet är att stärka djurskyddet. Det framgår av ett pressmeddelande.
Företag som driver slakterier är skyldiga att se till att de bestämmelser om djurskydd som gäller för verksamheten följs. Det utövas också offentlig kontroll av att djurskyddslagstiftningen efterlevs på slakterier. Ett sätt att stärka djurskyddet och effektivisera myndigheternas kontroll vid hanteringen av levande djur i samband med slakt skulle kunna vara att införa krav på kamerabevakning av platser där levande djur hanteras, skriver regeringen i pressmeddelandet.

– I Sverige har vi ett högt förtroende för djurskyddet och det vill regeringen värna genom hela livsmedelskedjan. Nu påbörjar vi en analys om kamerabevakning på slakterier kan bidra till att ytterligare stärka djurskyddet. Samtidigt ska hänsyn tas till att undvika ökad administrativ börda för berörda slakterier och myndigheter, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

För att kamerabevakning ska kunna införas behöver ett antal frågor lösas, bland annat om vem som ska ha det praktiska och ekonomiska ansvaret. Enligt regeringen behöver utredaren också överväga frågor om hur det inspelade materialet ska hanteras, och hur den personliga integriteten samt sekretessen ska hanteras.

Peder Liljeqvist, kammarrättslagman vid Kammarrätten i Stockholm, är utsedd till särskild utredare. Utredningen ska redovisas senast den 31 maj 2023.

Källa: Regeringen