Mjölkproduktion i norr får mest jordbruksstöd

Mjölkproduktion i norr får mest jordbruksstöd

Den största delen av det nationella jordbruksstödet går till mjölkproduktionen i norra delen av landet. Det skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

Det nationella stödet, som ska komplettera EU-stöden till jordbruket, kompenserar jordbruket i norra Sverige både för kärvare klimat och längre transporter. Syftet är att bidra till att jämna ut inkomstskillnader som uppstår på grund av sämre produktionsförutsättningar.

Under de senaste åren har mjölkproduktionen i norra Sverige varit på samma nivå. Produktionen av slaktgrisar ökade något, medan potatisodlingen minskade och äggproduktionen halverades mellan 2020 och 2021. För de övriga produktionsformerna, det vill säga gethållning samt bär- och grönsaksodling, syntes ingen större skillnad jämfört med 2018.

Jordbruksverket betalade ut knappt 412 miljoner kronor i nationellt stöd 2021. Den största delen, cirka 93 procent, gick till mjölkproduktion och för transport av mjölk till mejerierna.
Sverige har rätt att ge ett långsiktigt nationellt stöd som syftar till att komplettera EU:s stödsystem för att säkerställa produktion av jordbruksvaror i följande län: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland samt delar av Gävleborg, Dalarna och Värmland.

Nästa år ska Sverige lämna en fördjupad redovisning som omfattar de senaste fem åren och även inkludera stödets effekter på miljöskyddet och bevarande av landsbygden samt lämna förslag till utveckling av stödet.

Källa: Jordbruksverket