Distriktsveterinärerna varnar för besvärlig sommar

Distriktsveterinärerna varnar för besvärlig sommar
Läget kommer att bli ansträngt för Distriktsveterinärerna i delar av landet under vissa perioder i sommar. Bidragande orsaker är bristen på veterinärer och att Distriktsveterinärerna har tagit över ansvaret för beredskap i fler distrikt. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bristen på personal innebär utmaningar för hela djursjukvårdsbranschen, skriver Distriktsveterinärerna. För Distriktsveterinärerna kommer sommaren att bli ansträngd för flera mottagningar, där det inte går att lösa bemanningen fullt ut under hela sommarperioden.

–Vi kommer självklart att prioritera akut sjuka djur, och vi kommer att hjälpas åt mellan mottagningar. Samtidigt måste vår personal få möjlighet till vila och återhämtning. Distriktsveterinärerna nås som vanligt på telefon för rådgivning. Däremot har vi mottagningar som inte kan lösa sin bemanning fullt ut under delar av sommaren, säger Hillevi Lindström, chef för Distriktsveterinärerna.

Djurägare behöver vara beredda på att det kan ta längre tid att få hjälp av en veterinär, och att det kan bli nödvändigt att resa längre för att få vård till sitt djur.

För Distriktsveterinärerna är en extra utmaning att ta över ansvaret för beredskap i områden där privata aktörer tidigare gjort det, heter det i pressmeddelandet. Under våren har Jordbruksverket beslutat att Distriktsveterinärerna ska ansvara för beredskapen i distrikten Kalmar och Varberg eftersom det inte varit möjligt att lösa med privata aktörer.

Distriktsveterinärerna beskriver det som problematiskt, eftersom beredskap kräver stora personalresurser. En viktig uppgift med beredskap är att garantera att lantbrukets djur har tillgång till veterinär service.

–Jordbruksverket arbetar aktivt för att hitta lösningar där fler privata aktörer kan vara med och ta ansvar för att vi ska ha en hållbar beredskap över tid, säger Anna Clarin, enhetschef på Jordbruksverket.

Källa: Distriktsveterinärerna