Lagarna krockar: Djur dör av värmeslag under transporter

Lagarna krockar: Djur dör av värmeslag under transporter

Värmestress under sommaren gör att djur plågas och självdör under transporter till slakterier. Dåliga förutsättningar på gårdar och i transportbilar är bidragande orsaker. Enligt livsmedelsverket krockar dessutom kör- och vilotidsregler med djurskyddslagen.

–Inte nog med att djuren utsätts för gravt onödigt lidande, det blir också ett ekonomiskt bortfall. De här djuren blir inte mat, säger Anna Lindgren, veterinärinspektör på Livsmedelsverket.

I Kalmar län är situationen så allvarlig att Länsstyrelsen Kalmar i dagarna gick ut med information till flera transportföretag i länet om vad som bör göras.

”Redan nu har Länsstyrelsen fått indikationer på att djur som transporteras till slakt har påverkats av värmen som har varit. Djuren riskerar därmed att utsättas för en försämrad djurvälfärd vid transport”, skriver myndigheten till företagen.

Åtgärderna handlar bland annat om att minimera risken att behöva stå still med transporter och inte parkera i direkt solljus.

Anna Lindgren ser problem när det gäller värmestress inte minst för grisar som är känsliga för värme. De är tunga och kompakta och dåliga på att reglera sin egen kroppstemperatur. Det gör att de riskerar att bli överhettade i stressade situationer som vid drivning och lastning på en transportbil.

– Det här är livsfarligt för grisarna. Kroppen försöker göra sig av med överskottsvärmen genom att vidga de ytliga blodkärlen och det kan skapa cirkulationskollaps. Grisarna kan inte upprätthålla blodtryck så de kollapsar och dör om de inte får hjälp.

Därför är det väldigt viktigt att utlastningen på gården sker på ett lugnt och bra sätt, menar hon. En transportör har stora utmaningar om djuren redan har blivit överhettade redan där. I värsta fall kan man behöva neka att ta med djuren i transporten.

Enligt Anna Lindgren krockar chaufförernas kör- och vilotidsregler med djurskyddslagstiftningen. När chaufförerna måste ta en paus på 45 minuter efter 4,5 timmars körning behöver de hitta en plats för lastbilen att stå. Om den inte kan stå i skugga eller ventilationen inte fungerar finns det en risk för att djur far illa.

–Det är ett problem. När det gäller de ekonomiska riskerna man tar genom att bryta mot kör- och vilotider, får djurskyddet ofta stryka på foten. Det är ju inte meningen att det ska vara så, säger Anna Lindgren.

Hon anser att chaufförerna behöver hitta en lösning för att djuren inte ska bli för varma under vilopauserna. Temperaturen kan gå upp flera grader i bilen bara genom att den stannar, oavsett om ventilationen är igång eller inte.

Det finns undantag från kör- och viloreglerna för bland annat mjölktransporter, snöröjning och sophämtning, men inte för levande djur.

– Då tänker jag att det ska vara möjligt att kapa de här kör- och vilotiderna för att skapa bättre förutsättningar för djurskyddet under sommaren, säger hon.

Under de senaste 30-åren har svenska grisar avlats till att bli allt större, vilket gjort dem känsligare för värme. Samtidigt har primärproducenterna inte byggt om sina gårdar i tillräckligt stor omfattning för att tillgodose behoven fullt ut för de större grisarna.

– Det kan finnas behov av ombyggnation eller renovering av stallarna för utlastningen på gårdar, eftersom ramper och gångar är gjorda för de mindre grisar som fanns tidigare. Nu finns det inte förutsättningar att driva dem på bilen på ett rimligt sätt. Man har i vissa fall kvar gamla lösningar som inte riktigt fungerar, säger Anna Lindgren.

Problemen med värmestress på sommaren gäller även för andra djurslag som får, fjäderfän och nötkreatur.

– Det finns de djurhållare som presenterar fullt bepälsade får för transport under sommaren. Det blir lika illa då djuren inte har en chans att reglera kroppstemperaturen genom den tjocka ullen. säger Anna Lindgren.

Enligt Transportstyrelsen riskerar chaufförer för djurtransporter böter på upp till 4 000 kronor om de vid ett tillfälle bryter mot kör- och vilotidsreglerna. Myndigheten bekräftar att regelverken kan krocka för djurtransporter till eller från slakteri som är längre än tio mil, vilket är gränsen för när kör- och vilotidsreglerna börjar gälla.

– Jordbruksverkets regler för hur man transporterar djur och kör- och vilotidsreglerna stämmer inte överens, bekräftar Jimmy Danielsson, handläggare på Sektion Regelinformation på Transportstyrelsen.

– Kör- och vilotidsreglerna är jättetydliga. En minut för mycket så riskerar man böter. Hur grisarna mår och när det går över till lidande är en flytande bedömning.

En chaufför som bryter mot kör- och vilotidsreglerna för att minska onödigt lidande för djuren tar en risk om denne skulle bli stoppad av polis?

– Ja, han kan få böter. Skulle ventilationen gå sönder och det blir mycket varmt, då får man väl fatta ett beslut att köra fram djuren så att de inte lider och sedan kan man alltid skriva ut en remsa från färdskrivaren och förklara för polisen vad som har hänt. Sen är det upp till polisen att göra en bedömning och bötfälla eller inte, säger Jimmy Danielsson.

Text: Håkan Frisell

Bilden: Värmepåverkade lamm som OV i slutet av juni påträffade på ett svenskt slakteri. Foto: Livsmedelsverket.