Blodgruppering kan minska kattungedödlighet

Blodgruppering kan minska kattungedödlighet

Det går att vidta åtgärder för att minska problemen i samband med kattuppfödning. Blodgruppering före parning är ett exempel. Det framgår av en översiktsartikel om hur utmaningar inom kattaveln kan hanteras, skriven av universitetslektor Bodil Ström Holst vid SLU.

Infektionssjukdomar är en av utmaningarna som beskrivs i artikeln och författaren är tydlig med att denna typ av problem blir lättare att hantera om kattgrupperna inte är större än tre till fyra individer. Ett annat område som berörs är blodgruppering, vilket kan vara aktuellt före parning för att undvika kattungedödlighet. Detta rör speciellt vissa raser där det är vanligare med olika blodgrupper och där det finns en ökad risk för att antikroppar från moderkatten bryter ned ungarnas blodkroppar under digivningen. Vid parning är det också viktigt att honan är i god kondition och inte överviktig, eftersom övervikt är associerat med en ökad risk både för förlossningsproblem och dödfödda kattungar.

Författaren beskriver att dräktighetstiden för katt i genomsnitt är 65 dagar och att de flesta kattungar föds 61-70 dagar efter parning. Förlossningsproblem ses vid mindre än 10 procent av förlossningarna hos katt, men är vanligare inom vissa raser. Att välja avelsdjur som har lätta förlossningar bidrar till att sänka förekomsten av förlossningsproblem.

Länk till översiktsartikeln här

Källa: SLU Foto Claudia Perez