Stor risk för blödning vid tonsillektomi på hund

Stor risk för blödning vid tonsillektomi på hund

Blödning är en vanlig komplikation vid tonsillektomi på hund. Det visar kirurgen Odd Höglund, SLU, i en studie som publicerats i BMC Veterinary Research.

Tonsillektomi på hund är ett förhållandevis vanligt kirurgiskt ingrepp, men hur vanligt är det med komplikationer? Det ville Odd Höglund ta reda på, och organiserade en retrospektiv studie av patientjournaler från UDS. De journaler som användes gick upp till 10 år tillbaka i tiden.

Flera tekniker används vid tonsillektormi, men den metod som granskades i den aktuella studien var ”20-minuter med peang kombinerat med monopolär elektrokirurgisk koagulering utan sutur eller ligering”, alltså att tonsillerna avlägsnas utan primär ligering eller suturering.

Resultatet visade att vid de 39 operationer som ingick i studien, uppstod komplikationer vid 12 tillfällen. Den vanligaste komplikationen var blödning från operationssåret.

Slutsatsen är att blödning är en vanlig komplikation vid ingrepp med den metod som många använder i Sverige. Även om ingen jämförelse gjordes med en annan teknik, visar studien att tekniken bör användas med försiktighet.

–Det är en viktig del av klinisk forskning att följa upp och utvärdera behandlingsresultat. Inom kirurgin handlar det om att identifiera vilka tekniker eller metoder som är effektivast och säkrast. Syftet med den här forskningen är att ge beslutsunderlag för val av metod, och därmed sänka risken för komplikationer vid kirurgiska ingrepp, säger Odd Höglund.

Men för att förbättra patientsäkerheten vid tonsillektomi behöver fler studier, påpekar han. En prospektiv studie med en energibaserad, standardiserad metod (vessel sealing device) och nuvarande metod finns inte, men skulle vara värdefull.

Länk till publikationen här

Bildtext: Odd Höglund. Foto: Viktor Wrange