Agria ger ut två utbildningsfilmer om rehab på häst

Agria ger ut två utbildningsfilmer om rehab på häst

Agria har publicerat två utbildningsfilmer riktade till veterinärer, som handlar om rehab på häst. Filmerna är tänkta att hjälpa veterinärer att ta fram rehabiliteringsplaner.

Handledare på filmerna är veterinären Anna Bergh, som dessutom är sjukgymnast godkänd av Jordbruksverket att arbeta med djur. Som hon påpekar i filmen är det vanligt att försäkringsbolagen ställer krav på att det finns en rehabiliteringsplan för att hästägaren ska få ersättning från sin försäkring.

I den första filmen går Anna Bergh igenom grundläggande fakta som vad rehabilitering egentligen innebär (återgång till bästa möjliga funktion) och vikten av att ha en korrekt diagnos, välja rätt behandling och bedöma om ägaren har möjligheter att följa planen.

Anna Bergh berättar konkret hur man upprättar en behandlingsplan och understryker vikten av samarbete mellan olika professioner, vem som gör vad och vem som har vilket ansvar.

Den andra filmen är en fördjupning där Anna Bergh går djupare in på olika former av utvärdering och behandling.

Du kan se filmerna här:

Källa: Agria