Anicura nomineras till publishingpris

Anicura nomineras till publishingpris

AniCura är ett av fem företag som nomineras till Publishingpriset för sin kvalitets- och hållbarhetsrapport, under kategorin ”rapporter”. Publishingpriset är en årlig jurybedömd pristävling, som sedan 1990 premierat redaktionell kommunikation och marknadskommunikation.

–Vi är stolta och glada över att vår Kvalitets- & Hållbarhetsrapport är nominerad till Publishingpriset. Syftet med rapporten är att årligen sammanfatta AniCuras satsningar inom hållbar och kvalitativ djursjukvård. Vi förbättrar konsekvent patientsäkerheten, skapar en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare och bekämpar antimikrobiell resistens, för att bara nämna några saker, säger Ulrika Grönlund, Sustainability & Veterinary Medical Communications Manager, AniCura.

Sedan 2015 har AniCura årligen publicerat en kvalitets- och hållbarhetsrapport som beskriver hur man inom företaget arbetat med vårdkvalitet, patientsäkerhet, hållbarhet och antibiotikaanvändning under det gångna året. Rapporten är unik inom djursjukvården och innehåller viktiga slutsatser om medicinsk kvalitet och patientsäkerhet. Inspirationen till rapporten kom från början från humansjukvården och har som syfte att uppmuntra till ytterligare kunskapsutbyte och kvalitetsförbättring. Målsättningen är att beskriva det arbete som dagligen pågår på AniCuras djursjukhus och kliniker över hela Europa med avsikt att öka patientsäkerheten och förbättra det medicinska utfallet för AniCuras patienter.

2021 års rapport är i år indelad i kategorierna människor, djur och vår jord. På temat människor beskrivs några av de initiativ som under året tagit för AniCuras medarbetare i form av exempelvis mentala coacher, det systematiska arbetet med kunskapsdelning och kompetensutveckling samt specialisering, i syfte att utveckla en hållbar arbetsplats. Rapporten beskriver också hur AniCura arbetar för djuren med patientsäkerhet i fokus i och med utvecklingen av företagets kvalitetsprogram. Under kategorin vår planet beskrivs bland annat arbetet som på samtliga AniCuras djursjukhus och kliniker för att minska antibiotikaanvändningen och dess miljöpåverkan runt om i hela Europa. Sedan den första mätningen gjordes 2016 redovisas för 2021 en halvering av antibiotikaanvändningen vid AniCuras djurkliniker och sjukhus.

Vinnaren tillkännages den 9 november.

Källa: AniCura. Bilden föreställer Ulrika Grönlund. Foto AniCura.

Läs den fullständiga rapporten här