Livsmedelsverket utbildar veterinärstudenterna i köttkontroll

Livsmedelsverket utbildar veterinärstudenterna i köttkontroll

I höst börjar Livsmedelsverket utbilda veterinärstudenterna på SLU i köttbesiktning. Det framgår av en överenskommelse som träffats i dagarna. Båda parter ser stora fördelar för studenterna.

– Vi får in ny kunskap till SLU och Livsmedelsverket kan knyta närmare kontakt med oss som utbildar studenter, vilket på sikt är bra både för utbildning och forskning. Det säger veterinären Sofia Boqvist, docent och forskare i livsmedelssäkerhet på SLU.

Det innebär att en veterinärinspektör och annan personal från Livsmedelsverket ska hålla i den praktiska utbildning av veterinärstudenter som sker på slakteriet Lövsta Kött i Uppsala, i samarbete med SLU:s lärare.

Totalt ska cirka 50 veterinärstudenter i grupper om upp till sex personer genomgå en veckas utbildning på slakteriet för att lära sig den officiella veterinärens yrkesroll.

Överenskommelsen gäller för perioden från och med september i år till och med i maj 2025 och berör cirka 100 veterinärstudenter per läsår.

SLU ska enligt överenskommelsen betala 2,25 miljoner kronor till Livsmedelsverket i ersättning för läsåret 2022-2023. Därefter betalar man en årlig utbildningsavgift på 1,8 miljoner kronor.

– Det är en strategisk satsning. Vi vill ha input från Livsmedelsverket om aktuella frågeställningar som veterinärstudenterna kommer att möta när de senare ska jobba och med levandedjursbesiktning och köttbesiktning. Och Livsmedelsverket är intresserat av att få personal som är utbildad efter verkets behov. Köttkontrollen inom EU utvecklas hela tiden och vi måste ligga i framkant. Så det är ett gemensamt intresse, säger Sofia Boqvist.

Den aktuella utbildningen ingår i modulerna ”Köttbesiktning och livsmedelskontroll I och II” som ingår i kursen ”Klinisk veterinärmedicin” som är på totalt 95 högskolepoäng.

– Det är två block. En vecka på slakteriet Lövsta Kött där veterinärstudenterna handgripligen lär sig hur man besiktigar kött och hur man gör levandedjursbesiktning före slakt. Sedan har de två veckors teoretisk utbildning som sker på SLU med SLU-lärare.

Mari Ivemyr är veterinärinspektör på Livsmedelsverket och en av dem som håller i utformningen av utbildningen på Lövsta Kött. Förutom sin veterinärutbildning har hon även tillägnat sig en gymnasielärarkompetens – vilket gör att hon har den pedagogiska kunskapen att utforma Livsmedelsverkets del i utbildningen.

Vad ger utbildningen för fördelar för Livsmedelsverket?

– Vi kan vara med och påverka undervisningens upplägg och innehåll så att veterinärstudenterna får en aktuell bild av det jobb som vi gör, och gör att de hänger med i utvecklingen av kontrollmetodiken, säger Mari Ivemyr.

– Om de sedan arbetar för oss, vet vi vad de har med sig och att det stämmer väl överens med aktuell kunskap, metoder och kontrollmetodik. Vi får veterinärer som är väl förberedda.

Mari Ivemyr berättar att den praktiska veckan på Lövsta Kött bland annat handlar om att veterinärstudenterna får träna på att utföra den ordinarie kontroll som myndighetens officiella veterinärer dagligdags utför på slakteriet. De får även bland annat öva på utvidgad besiktning, provtagning och lära sig hur man tillämpar HACCP i verkligheten med flöden, risker och faror.

– Det är praktisk tillämpning av sådant som de har lärt sig tidigare, säger hon.

HACCP betyder Hazard Analysis and Critical Control Points (Faroanalys och kritiska styrpunkter). Det är en modell där företag identifierar riskerna samt hittar, styr och kontrollerar de punkter i processen som är särskilt kritiska.

Text: Håkan Frisell

Bildtext: Sofia Boqvist är docent och forskare i livsmedelssäkerhet på SLU, och tillika veterinär. Foto: Anneli Sundin.