USA släpper skattefinansierad forskning fri

USA släpper skattefinansierad forskning fri

I USA meddelar man att all forskning som finansieras med statliga medel ska göras fritt tillgänglig senast 2026. Det skriver tidningen Forskning och Framsteg.

För närvarande är många vetenskapliga artiklar låsta hos förlagen, trots att forskningen har betalats via skatten. I Sverige har Kungliga Biblioteket fått i uppdrag att ta fram riktlinjer för svensk forskning. De ska vara klara hösten 2023.

Källa: Forskning och Framsteg