Hedersdoktor Brenda Bonnett föreläser på SLU

Hedersdoktor Brenda Bonnett föreläser på SLU

Brenda Bonnett, som har utsetts till veterinärmedicine hedersdoktor vid SLU:s fakultet för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Hon är en av åtta hedersdoktorer som kommer att föreläsa på SLU den 7 oktober.

Brenda Bonnett är veterinär och epidemiolog. Under åren 2014–2021 var hon vd för International Partnership for Dogs, en ideell organisation som arbetar med hundens hälso- och välfärdsfrågor. Hon disputerade i epidemiologi 1988 vid University of Guelph i Kanada, där hon var verksam som associate professor under en rad år innan hon övergick till att arbeta som fristående konsult i eget bolag 2005. Under åren 1998–1999 var hon gästprofessor vid SLU.

Hennes omfattande vetenskapliga publicering rör många djurslag och discipliner. Brenda Bonnett har fokus på sällskapsdjur och har bland annat studerat rasspecifika risker för sjukdom och död hos hundar, katter och hästar. I det epidemiologiska arbetet har hon dragit stor nytta av ”sekundära datakällor”, framför allt veterinärförsäkringsdata i Sverige. Hon har också studerat samspelet mellan människor och djur och kommunikation mellan veterinärer och djurägare.

Kontakterna med SLU har varit omfattande och i 37 av hennes vetenskapliga artiklar finns medförfattare från SLU. Under sin tid som gästprofessor vid SLU förnyade hon undervisningen i epidemiologi för veterinärstudenter, och spåren av hennes insatser kan fortfarande ses i fakultetens undervisning. Hon har även handlett tre doktorander och gjorde betydande insatser för SLU inom ett stort EU-projekt om hunden som modelldjur vid studier av sjukdomar hos människan.

För den som inte kan närvara vid föreläsningen kommer den att spelas in och läggas ut på SLU:s webb efter några dagar. Brenda Bonnet är sist ut bland de åtta nya hedersdoktorerna, och påbörjar sin föreläsning kl 14:30. Föresläsningen har titeln Quantitative evidence versus human behaviours, attitudes, and desires: the need for a broader approach.

Källa: SLU