EU tidigarelägger förslag om förbättrat djurskydd

EU tidigarelägger förslag om förbättrat djurskydd

EU-kommissionen håller på att arbeta fram förslag för att förbättra djurskyddet för produktionsdjur. Förslagen var först tänkta att läggas fram under fjärde kvartalet 2023, men datumet har nu tidigarelagts. Organisationen HSI/ Europe välkomnar tidigareläggandet, och varnar för att industrin kommer att protestera mot förslagen om bättre djurskydd.

–En stor del av Europas lantbruksdjur har levt tillräckligt länge under trånga förhållanden i burar, där deras behov inte tillgodoses. För många arter som nötkreatur, får, getter och kaniner, saknas fortfarande artspecifika minimistandarder för att säkerställa deras välbefinnande, säger HSI/Europes talesperson Joanna Swabe i ett pressmeddelande.

Förutom att föreslå nya lagar för att få ett slut på förvaringen av djur i bur, förväntas kommissionen vilja införa minimistandarder för alla arter som producerar livsmedel, samt uppdatera reglerna för transporter och slakt av levande djur. Bland annat väntas kommissionen försöka få slut på massdödandet av ”överskott” av dagsgamla hankycklingar, skriver HSI.

Under tredje kvartalet 2023 väntas kommissionen även lägga fram ett lagstiftningsförslag om hållbara livsmedelssystem. Också detta välkomnas varmt av HSI, enligt Joanna Swabe:

–Vårt nuvarande livsmedelssystem är i stort sett ohållbart och kan kopplas till klimatförändringar, minskad biologisk mångfald, miljöföroreningar och folkhälsokriser. EU kan inte fortsätta med ”business as usual”, särskilt när det gäller överproduktion och konsumtion av animaliska produkter. Det är bra att försöka integrera livsmedelspolitiken och uppnå politisk samstämmighet på både EU- och nationell nivå, men det är mycket viktigt att lagstiftningen inkluderar åtgärder för att stimulera bättre djurskyddsstandarder, minska antalet lantbruksdjur, sänka djurtätheten samt öka produktionen och konsumtionen av växtbaserade produkter.

När kommissionens lagstiftningsförslag väl har lagts fram måste de också godkännas av medlemsstaterna och Europaparlamentet. HSI noterar dock att detta kan ta tid. Man varnar också för att det sannolikt kommer att finnas ett starkt motstånd från industrin mot att införa strängare djurskyddsstandarder. Organisationen påminner dock både medlemsstaterna och industrin om att de hellre än att motstå planerna att förbättra djurens välbefinnande bör utnyttja de finansieringsmöjligheter som erbjuds av båda pelarna i den gemensamma jordbrukspolitiken, exempelvis för att finansiera övergången till burfri djurproduktion, eller mer hållbar icke-animalisk jordbruksproduktion.

Humane Society International arbetar i över 50 länder och den Europeiska avdelningen säger sig vara en ledande kraft för djurskydd i EU, med aktiva kampanjer för att skydda vilda djur och avsluta troféjakt, minska och ersätta djuranvändning i vetenskaplig forskning och produkttester, och minska antalet djur som lider för mat, skinn och päls.

Källa: HSI/Europe