Britterna glada: Antibiotikaanvändningen till djur minskar

Britterna glada: Antibiotikaanvändningen till djur minskar

Brittisk användning av antibiotika till livsmedelsproducerande djur minskar kraftigt – utom till laxodlingar. Det visar en ny rapport.

Data från den brittiska rapporten Veterinary Antimicrobial Resistance and Sales Surveillance (VARSS) 2021 visar att försäljningen av antibiotika till livsmedelsproducerande djur har minskat med 55 procent sedan 2014 till 28,3 mg/kg.Samtidigt har användningen av kritiskt viktiga antibiotika (HP-CIA), som står för 0,4 procent av den totala mängden, minskat med 83 procent under samma period.

Enligt Cat McLaughlin, ordförande för Responsible Use of Medicines in Agriculture Alliance (RUMA), ligger nu Storbritannien bättre till än de flesta livsmedelsproducerande länder inom EU.

Anna Judson, vice ordförande i det brittiska veterinärförbundet BVA gläds åt Storbritanniens siffror:

”Det är uppmuntrande att se stadiga minskningar av försäljning och användning av antibiotika, trots de unika utmaningar som följer av Brexit med stigande produktionskostnader, levnadskostnadskrisen och rekordmånga fall av fågelinfluensa”, säger hon enligt Vet Times.

Hon ser det som ett bevis på ett framgångsrikt samarbetsarbete mellan veterinärer, bönder och industrin.

VARSS-rapporten visade att antibiotikaanvändningen sjönk med minst 50 procent för sju av åtta livsmedelsproducerande arterna. Men det stora orosmomentet är laxproduktionen, där antibiotikaanvändningen ökar från år till år, totalt med hela 168 procent sedan 2017. Enligt en annan rapport är dock statistiken missvisande, eftersom antibiotikaanvändning till brittisk lax begränsas till färre än 10 procent av sötvattenlaxodlingarna och till 4,9 procent av de marina odlingarna. Den totala ökningen av antibiotikaanvändningen över tid kan vara resultatet av endast små ökningar av det faktiska antalet behandlade odlingar.

VARSS-dokumentet inkluderade också detaljer om tester som utförts för att identifiera antibiotikaresistenta former av både Salmonella och Escherichia coli.

Av 4 507 salmonellaisolat som totalt undersöktes, visade sig bara mer än två tredjedelar vara mottagliga för alla de testade antibiotika; även om proportionerna var mycket lägre bland kalkoner och grisar. Resistens mot HP-CIA visade sig vara låg för alla arter.

Källa: Vet Times

Som jämförelse kan nämnas att i Sverige ligger antibiotikaanvändningen till livsmedelsproducerande djur på 11 mg/PKU (populationskorrektionsenhet), enligt SVA.