Djurskyddsföreningen kritisk till förslag om Distriktsveterinärerna

Utredningen om djurens hälso- och sjukvård innehåller bra förslag, men rymmer också oroande förslag, som att marknadsanalyser ska fastställa behovet av veterinär service och att Distriktsveterinärerna ska hålla stängt nattetid. Det skriver tidningen Djurskyddet.

Djurskyddet Sveriges veterinärexpert Johan Beck-Friis välkomnar många förslag i utredningen, bland annat dem om att en yrkestitel som är skyddad inom humanvården ska ha samma skydd inom djurens hälso- och sjukvård. För djurskyddet är det även positivt att utredaren vill utöka antalet utbildningsplatser på veterinär- och djursjukskötarprogrammen.

Samtidigt anser Johan Beck-Friis att det är oroväckande för djurskyddet att utredaren vill ta bort Distriktsveterinärernas nattjänstgöring. Enligt utredningen ska distriktsveterinärerna ska jobba mellan 6:00 och 23:00. Jordbruksverket föreslås inrätta en digital tjänst där ägare av lantbruksdjur och häst kan konsultera en veterinär under beredskapstid.

– De flesta fall i dag där ägare av lantbruksdjur eller hästar ringer på en veterinär nattetid är allvarliga akutsituationer som ägaren inte kan åtgärda själv. Det är oförskämt att hävda att djurägaren skulle kunna exempelvis rätta och förlösa en kalv i felläge eller stoppa tillbaka ett livmoderframfall, bara efter att ha konsulterat en digital beredskapstjänst. Dessa och många andra akutingrepp kräver kunskap och erfarenhet för att lyckas. Fel utförda kan de orsaka stort djurlidande, vilket också blir resultatet om allvarliga akuta skador och sjukdomar inte åtgärdas alls, säger Johan Beck-Friis till Djurskyddet.

Han anser att den dygnstäckande akutsjukvården hos distriktsveterinärerna måste få vara kvar.

– De privata alternativ som utredaren hänvisar till fungerar inte i praktiken nattetid, som många ägare av sällskapsdjur väl känner till, säger han.

Så här står det i utredningen:

Om Distriktsveterinärerna
”Distriktsveterinärernas veterinära resurser utnyttjas inte optimalt, eftersom resurstillgången fördelas på ett sätt som innebär att veterinära resurser går åt till att upprätthålla service av allmänt ekonomiskt intresse nattetid när behovet av djurvård inte är som störst. Värdefulla veterinära resurser, som i dagsläget utgör en bristvara, går därmed till spillo och i en situation som den nuvarande där det är ont om veterinärer innebär det en risk för försämrat djurskydd. Att bibehålla den nuvarande modellen för genomförande av veterinär service av allmänt ekonomiskt intresse är därför inget hållbart alternativ ur ett djurskyddsperspektiv.

För lantbrukets djur är det svårt att få veterinärvård på annat sätt än genom Distriktsveterinärernas försorg. Vårdbehovet nattetid för dessa djurslag är emellertid mycket litet och dessutom avtagande. För sällskapsdjur finns däremot goda möjligheter till sjukvård i privat regi även under beredskapstid. Den beredskapstjänst för djurägare till lantbrukets djur och häst som utredningen föreslår innebär att veterinär service kan tillhandahållas på en tillfredsställande nivå även under tidpunkter då Distriktsveterinärerna inte erbjuder klinisk veterinärvård. Genom beredskapstjänsten kan rådgivning erbjudas, icke akuta sjukdomsfall sorteras bort, akutresor kan koordineras och veterinära resurser kan fördelas inför morgonens första timmar. Utredningen föreslår även att privata veterinära aktörer ska ges möjlighet att ansluta sig till den föreslagna beredskapstjänsten. Härigenom kan djurägare hänvisas till privata alternativ under beredskapstid.”

Källa: Djurskyddet