Lövstas grisstallar byggs om när fler studenter ska utbildas

Lövstas grisstallar byggs om när fler studenter ska utbildas

På SLU är man i full färd med att öka antalet utbildningsplatser för veterinärstudenter och djursjukskötarstudenter. Därför investerar man nu cirka 1 miljon kronor i en ombyggnation av lokaler i grisstallarna i Lövsta Forskningscentrum.

– Vi ska utöka veterinärutbildningen med 45 procent så det är en betydligt större mängd studenter som ska passera igenom. Då måste vi ha en effektiv infrastruktur för det, säger Pär Forslund, prorektor på SLU.

Redan nu i höst så har antalet nya veterinärstudenter ökat med 10 procent. Resten kommer nästa höst. Det innebär att SLU från och med nästa år går från ett intag på 100 veterinärstudenter till 145 per år.

Även djursjukskötarutbildningen påverkas.

– Samtidigt ökar vi djursjukskötarutbildningen med 15 procent totalt. Så där går det från 100 till 115. Den ökningen har kommit redan i år.

Några fler ökningar är enligt myndigheten inte på gång därefter.

För att klara ökningen fattade SLU nyligen ett beslut om att investera cirka 1 miljon kronor i en ombyggnad av grisstallarna som ligger två kilometer från slakteriet Lövsta Kött AB i Uppsala och en och en halv mil från SLU:s campus. De befintliga utrymmena räcker inte till för det ökande antalet studenter som ska undervisas i grisstallarna.

Man planerar nu för en mindre undervisningslokal, ett omklädningsrum för kvinnor och en fikaplats i de befintliga grisstallarna.

Det är enligt SLU för trångt redan i dagsläget. För att få komma in till grisstallarna krävs att man byter om. Men det har inte funnits ändamålsenliga utrymmen för det. Och som det är nu tvingas studenterna dessutom äta medhavd lunch i personalens lunchrum vilket enligt SLU ”inte är optimalt”.

– Vi behöver anpassa infrastrukturen så att det ska fungera för en större massa studenter och för personalen. Så det är det som det här syftar till, säger Pär Forslund.

De aktuella grisstallarna som nu ska byggas ut ägs av SLU och håller enligt uppgift sinsuggor, djur för seminering och gyltor. Totalt handlar det om 110 suggor. Djuren används för utbildningsändamål och för forskning. SLU levererar årligen runt 2 500 slaktgrisar till slakteriet Lövsta Kött som sedan säljer köttet på marknaden.

Den aktuella ombyggnaden ska vara klar i mars nästa år – men allra senast i augusti.

– Det måste vara färdigt innan de större studentgrupperna anländer nästa höst, säger Bo Aspman, controller på SLU.

En annan förbättring för studenterna som utbildas på Lövsta Forskningscentrum är att SLU har inrättat en busslinje med tre turer per dag som går mellan campus på SLU och grisstallarna.

Text: Håkan Frisell. Bilden föreställer Pär Forslund, prorektor på SLU. Foto: Jenny Svennås-Gillner.