Nu ska idrottande hästar få bättre liv

Nu ska idrottande hästar få bättre liv

Två stora undersökningar ger tydliga bevis på att samhället håller på att tappa förtroendet för hästarnas välfärd inom ridsporten. En kommitté har bildats för att förbättra hästarnas liv.

När den oberoende kommittén EEWB grundades i juni 2022 för att lyfta hästvälfärdsfrågor i allmänhet och stärka hästsportaktörernas sitt förtroende från det omgivande samhället, började den med att beställa två omfattande undersökningar. Syftet var att samla konkreta uppgifter och utforma förslag till förbättrad hästvälfärd.

Undersökningarna genomfördes på engelska, spanska och franska; en var riktad mot ryttare, den andra mot allmänheten. Nästan 28 000 ryttare, varav cirka 8 000 FEI-medlemmar från 116 länder svarade på den första enkäten, och mer än 14 000 personer från 14 länder undersöktes i den senare.

Bland de viktigaste fynden i undersökningarna finns:

  • Tydliga bevis för att både ryttare (75 procent av de tillfrågade) och allmänheten (65 procent) oroas över hästarnas välbefinnande inom idrotten.
  • 67 procent av allmänheten och 50 procent av ryttarna tror att hästar bara ibland eller aldrig mår bra av att användas inom hästidrotten.
  • 78 procent inom ridsportsamhället och 52 procent av allmänheten anser att välfärdsstandarderna behöver förbättras.
  • De sex prioriterade områdena bland ryttare är: 1) träning och ridning/sadel och utrustning; 2) känna igen fysisk och känslomässig stress hos hästen; 3) ansvarsutkrävande/tillämpning/kunskap; 4) hästens välbefinnande under dygnets lediga timmar; 5) tävlingsdrift/synen på hästar som material 6) hästar som inte borde tävla/maskerade hälsoproblem.
  • Det råder allmän optimism (77 procent av ryttarna) avseende hästarnas framtida användning inom sport, men bara om hästvälfärden förbättras.
  • Enligt ridsportens intressenter behöver nuvarande regler efterlevas bättre; nya regler för hästars välfärd bör grundas på vetenskap; de som sysslar med hästar bör ha en erforderlig nivå av kunskap om hästars behov.

Utifrån dessa resultat har EEWB-kommittén lagt fram sex inledande rekommendationer som sträcker sig från sadel och utrustning (exempelvis ska ridning på kandar inte längre vara obligatoriskt i Grand Prix dressyr) till utbildning.

–Det här är en förändring som måste ske och vi kommer att ta fram en strategi, ge objektiva råd och rekommendationer och vi kommer att se till rekommendationerna kan omsättas i hästdriften, säger professor Natalie Waran, ordförande för EEWB enligt ett pressmeddelande.

Hon fortsätter:

–Jag är övertygad om att FEI, de nationella förbunden och ryttare runt om i världen är engagerade i den här resan. Kommissionens arbete tillhandahåller strukturen, anger riktningen och kommer att hjälpa till med de åtgärder som kan vidtas. Men det är FEI:s ledarskap och arbetet på lokal nivå som blir avgörande för att hästens välfärd prioriteras fullt ut, så att hästsporten kan behålla det omgivande samhällets förtroende.

Natalie Waran beskriver EEWB:s strategi som baserad på sex huvudpelare: evidens, utbildning, engagemang, effektiv reglering, verkställighet och bemyndigande.

EEWB står för Equine Ethics and Welbeing Commission och är en kommitté som bildades i juni 2022 för att adressera samhällets oro kring användningen av hästar i idrotten. Syftet är att hitta riktlinjer som stärker hästsportens plats i samhället och målet är att utveckla en evidensbaserad välfärdsstrategi för att vägleda FEI:s regler, policyer och praxis, samt för att driva effektiv opinionsbildning om etik och välbefinnande gällande för hästar inom idrotten. Kommittén består av tio personer. Fem av dem är representanter för FEI och fem som står utanför den. Den leds av den nyazeeländska professorn Natalie Waran.

Läs mer om det på equinewellbeing.fei.org.

 

Källa: EEWB