Så upplever djurägarna hästens död

Så upplever djurägarna hästens död

Hela 72 procent av de hästägare som förlorar sin häst upplever en sorg så stor att den är jämförbar med att förlora en nära anhörig eller vän. Det visar en undersökning som Agria genomfört.

Enligt undersökningen upplever en mindre grupp, 27 procent, att där är riktigt jobbigt, men inte som att förlora en nära människa.

En av de frågor som upplevs svårast är just att fatta det slutgiltiga beslutet. När är det dags? När lider hästen? Håller jag hästen vid liv av egoistiska skäl? Det är frågor som de flesta hästägare ställs inför och som de behöver diskutera med en veterinär.

Undersökningen visar att 92 procent tycker det är rätt att avliva hästen när den har smärtor som inte längre går att behandla och att 85 procent tycker det är rätt att avliva en häst som inte längre kan leva ett naturligt liv. Knappt var femte hästägare kan tänka sig att ta bort hästen när den inte längre går att använda som det var tänkt. Endast 7 procent anger att ägarens ekonomi kan vara ett skäl.

Hälften av de medverkande hade låtit avliva sin häst med med bultpistol och avblodning, medan 40 procent hade valt att låta veterinären avliva med injektion. Knappt 3 procent lämnade hästen till slakt.

De flesta hästar, 70 procent, avlivades hemma i stallet, på stallplan eller i hagen, medan 16 procent fick avsluta sina liv på en veterinärklinik.

56 procent av hästägarna höll hästen i grimskaftet vid avlivningstillfället, medan 44 procent valde att inte göra det.

–Det kan vara väldigt svårt att stå bredvid sin häst när den rasar i marken och många upplever ett stort obehag inför situationen. Andra menar att man är skyldig hästen att följa den till sista andetaget. Jag tror det är viktigt att var och en får avgöra vad som känns bäst och hitta en bra lösning utifrån det personliga beslutet, säger Agnes Fabricius, hipplog och vd för Agria.

Av de hästägare som inte närvarade vid dödstillfället angav nära 60 procent att de inte klarade av att se sin häst dö. I fritextsvar rekommenderar många att man lämnar över grimskaftet till en vän eller annan person som hästen är trygg med. I vissa fall beskrivs hur veterinären fick ta över. Nästan alla som valde att närvara upplevde att det kändes fint och rätt att finnas vid hästens sida in i det sista.

Sex av tio hästkroppar transporterades bort för destruktion, det vill säga används för energiåtervinning. Drygt 14 procent av hästägarna valde att låta kremera kroppen, medan var femte begravde sin häst.

Personliga råd från hästägare till hästägare inför den sista stunden:

 • Som djurägare är man ansvarig att se till att djuret slipper lida, att djuret har ett värdigt liv och får ett värdigt avslut.
 • Sorgen gör ont! Men det är ägarens ansvar att se till att inte hästen lider.
 • Tillåt dig att sörja. Alla behöver få sörja på sitt eget sätt.
 • Förbered dig på en obeskrivligt jobbig tid efter avlivningen.
 • Vänta inte för länge med att fatta beslutet. Det är hästägaren som har ansvar för individens välbefinnande.
 • Se till att ha så mycket information att du känner dig trygg i beslutet så blir sorgeprocessen lättare.
 • Låt någon som inte har en relation till hästen sköta det praktiska som bokning av tid och kadavertransport.
 • Se till att hästen har någon vid sin sida som den känner väl och är trygg med under avlivningen, om du själv inte klarar av att vara med i det ögonblicket.
 • Närvara bara vid avlivningen om du kan vara ett stöd för hästen, är du ledsen och upprörd märker hästen det.
 • Undvik att titta på när den döda kroppen hanteras, exempelvis vinschas ut ur ett stall eller lastas i kadaverbil.
 • Försök, även om det är svårt, att se hästen efteråt och ta ett sista farväl.

Svaren är hämtade från fritexter i undersökningen. Den gjordes av Agria Djurförsäkring i oktober 2022 med hjälp av Survey Monkey. 2 504 hästägare som förlorat en häst deltog i enkätundersökningen.

Källa: Agria