Viss antibiotika blir omöjlig att förskrivas till djur

Viss antibiotika blir omöjlig att förskrivas till djur

Från och med den 9 februari 2023 får vissa antimikrobiella substanser och grupper av antimikrobiella substanser inte användas till djur. Det skriver Läkemedelsverket i sitt nyhetsbrev.

Vissa av de läkemedel som inte kommer att få användas till djur ingår för närvarande inte i något godkänt läkemedel och saknar därför ATC-kod. Men för att undvika att något av medlen av misstag förskrivs till djur (inom ramen för kaskadförskrivning), inför E-hälsomyndigheten en funktion som innebär att dessa läkemedel inte kommer att kunna förskrivas för djur. Apoteken kommer inte heller att kunna expediera dessa läkemedel till djur.

Läs hela listan och förordningen här