Mild höst gynnar leptospiros, kan bli aktuellt vaccinera hundar

Mild höst gynnar leptospiros, kan bli aktuellt vaccinera hundar

På senare tid har det inträffat fall där hundar plötsligt insjuknat och dött till följd av leptospiros, en sjukdom som ofta sprids via råttor och andra gnagares urin.

Leptospira är en bakterie som förekommer i stora delar av världen och är ingen ny smitta i Sverige. Bakterien trivs bäst i förhållandevis varma och fuktiga miljöer, som stillastående vattenansamlingar. Klimatet gör att sjukdomen är relativt ovanlig i Sverige, men hösten i år har varit mild, vilket gör förhållandena mer gynnsamma för bakterien.

–Det har under hösten förekommit fall av leptospiros i landet, framför allt på Gotland. Tyvärr har också hundar dött. Leptospiros är en anmälningspliktig sjukdom och dessa fall är rapporterade till myndigheterna, säger Sandra Douglas, chefsveterinär på AniCura.

Smitta sker främst via urin från infekterade djur. De vanligaste smittvägarna är från andra hundars urin eller från gnagare.

–De flesta hundar som träffar på smittämnet blir inte svårt sjuka. Men sjukdomen kan bli allvarlig och dödsfall förekommer. Tecken på att hunden kan ha fått smittan är feber, ökad törst, kräkningar, slöhet och aptitlöshet säger Sandra Douglas.

Hundar som bor i områden med mycket nederbörd och varmt väder samt som rastas där många andra hundar rastas eller där det förekommer många råttor kan vara kandidater för vaccinering.

Grundvaccination görs genom två vaccinationer med fyra veckors mellanrum. Effekten av vaccinet är relativt kortvarig varför vaccinationen behöver upprepas med jämna mellanrum.

Källa: AniCura