Distansapoteket slår larm: Nya läkemedelsförslaget hotar djurvälfärden

Distansapoteket slår larm: Nya läkemedelsförslaget hotar djurvälfärden

Läkemedelsverket vill ändra villkoren för hemleverans av läkemedel, både receptbelagda och receptfria. Det kan få förödande konsekvenser, särskilt för lantbrukare i glesbygd. Det hävdar Christina Molin, vd för distansapoteket Djurfarmacia Apoteket Trollet.

Förslaget från Läkemedelsverket innebär att den slutkund som tar emot en försändelse med receptbelagda läkemedel för sitt djurs räkning måste kunna legitimera sig, även vid hemleverans. Det innebär i praktiken att djurägare måste vara hemma och ta emot leveransen, eller att någon närstående kan uppvisa kundens id-kort samt sitt eget.

Konsekvenserna för på lantbruksdjurssidan kan bli förödande, hävdar Christina Molin, som nu vill dra igång en rejäl debatt om Läkemedelsverkets förslag.

– Det kommer att leda till kraftigt försenade leveranser av läkemedel, vilket i sin tur kommer att skapa akutsituationer där sjuka djur måste ges antibiotika när de förebyggande insatserna inte har fungerat, spår hon.

Hon förklarar förslagets praktiska konsekvenser så här: När ett recept kommer in till distansapoteket, måste farmaceuten kontakta mottagare och berätta när läkemedlet kan levereras ut. Mottagaren ska då bestämma om man vill ha leveransen eller ej. Personen eller ett eventuellt bud måste även vara närvarande vid leveransen som kan ske när som helst under sagd dag. Får Apoteket inte tag i mottagaren, försenas också leveransen.

– Kan mottagaren inte vara hemma den tiden, blir ju leveransen försenad. Den måste då gå tillbaka till ombud för att göra ett nytt leveransförsök senare.

Enligt förslaget har distansapoteket rätt att lämna ut försändelsen till ett ombud, ofta den lokala Ica-butiken eller Pressbyrån, dit mottagaren kan gå och hämta ut.

– Men vilken Pressbyrå vill ta emot en pall med grisvaccin? Och hur ska Pressbyrån kunna garantera att vaccinet hålls vid rätt temperatur? Undrar Christina Molin.

Lantbrukare med stora besättningar har ofta personal på plats, men då är risken att chauffören från någon av de stora transportfirmorna stövlar in i jakt på någon som kan identifiera sig.

– Om det rör sig om en smittsäkrad besättning kanske hela anläggningen då måste saneras, påpekar Christina Molin.

Hon har ytterligare frågor:

  • Hur gör man med mottagare som har ett organisationsnummer? De flesta lantbrukare driver sin verksamhet i företag. Vem ska identifieras för leveransen då?
  • Hur gör man med hästar som behöver läkemedel och går på sommarbete i Skåne medan ägaren befinner sig på Östermalm? Hur länge ska den hästen behöva lida i väntan på sin medicin? Många har annan leveransadress än fakturaadress, vad gör man med leveransen då?

– Är Läkemedelsverkets syfte verkligen att komma åt de veterinärmedicinska leveranserna? Om problem har upptäckts, varför har vi som distansapotek då inte haft en inspektion hos oss av Läkemedelsverket på flera år, med tanke på att vi står för en enormt stor del av veterinärmedicinska distanshandeln, säger Christina Molin.

Förslaget från Läkemedelsverket har redan varit ute på remiss och Christina Molin konstaterar att märkligt få reaktioner har hörts från berörda branscher. Till saken hör att den enda remissinstansen på djursidan har varit Sveriges Veterinärförbund, som inte inkommit med något remissvar.

– Jag finner det mycket märkligt att distansapoteken som i dag har tillstånd inte har fått remissen. Nu är det dags att alla berörda organisationer vaknar. Förslaget fördyrar, försenar och riskerar djurvälfärden. Det kanske fungerar bra på humansidan, men inte på djursidan, säger Christina Molin.

Text: Ingrid Kindahl Bilden föreställer Christina Molin, vd för Djurfarmacia Apoteket Trollet