Regeringen beställer kunskapsnav om animalieproduktion

Regeringen beställer kunskapsnav om animalieproduktion

Regeringen ger, genom Jordbruksverket, forskningsinstitutet RISE i uppdrag att inrätta ett kunskapsnav för kunskapsutveckling och kunskapsspridning. Det framgår av ett pressmeddelande. Syftet är att stärka konkurrenskraften inom svensk animalieproduktion för livsmedel och bidra till att sårbarheten i svensk livsmedelsproduktion minskar. Regeringen har avsatt 100 miljoner kronor under perioden 2023 till 2027.

– Konkurrenskraften för svenska djurbönder och animalieproducenter behöver stärkas och den svenska produktionskapaciteten öka. Satsningen är en del av livsmedelsstrategins målsättning om en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

Kunskapsnavet ska sammanställa och tillgängliggöra nationell och internationell kunskap och genom samverkan med aktörer bidra till samsyn om vilken kunskap som behöver tas fram och genomföra eller initiera försök, tester och utvärderingar. Kunskapsnavet ska även samverka med intressenter i sektorn, rådgivarorganisationer samt med universitet och högskolor.

Källa: Regeringen Foto: Ninni Andersson