Tikens ägglossning kan beräknas med mindre instrument

Tikens ägglossning kan beräknas med mindre instrument

Ett mindre och billigare instrument går att använda för analys av progesteron i tikars blod för att uppskatta tiden för ägglossning. Men det finns förbehåll. Det visar en studie vid Bagarmossens djursjukhus och SLU.

Analys av progesteron i blod är ett viktigt verktyg inom hundaveln. Analysen används för att uppskatta när tiken har ägglossning, vilket avgör när det är bäst att para tiken. Det är värdefullt med snabba svar och bra om man kan utföra analysen direkt på kliniken.

I en studie utförd i samarbete mellan AniCura Regiondjursjukhuset Bagarmossen och SLU undersöktes hur väl ett mindre och relativt sett billigare analysinstrument, som skulle kunna passa för att användas på en mindre klinik, fungerar för att analysera progesteron i blod. Blod från 29 tikar analyserades och resultaten jämfördes med två andra metoder, som ofta används och som många rekommendationer är baserade på.

Studien visade att det mindre instrumentet går att använda för analys av progesteron. De progesteronkoncentrationer som uppmättes skilde sig dock från de två andra metoderna, vilket betyder att man inte kan använda samma gränsvärden och rekommendationer för det mindre analysinstrumentet som för de två andra metoderna. Vid höga progesteronkoncentrationer var resultaten inte lika säkra, och instrumentet är därför mindre lämpligt att använda vid insemination med fryst sperma.

Källa: SLU

Länk till publikationen här