Uttrar bär på humanläkemedel i blodet

Uttrar bär på humanläkemedel i blodet

Naturhistoriska riksmuseet har analyserat 187 yttrar för att hitta rester av miljögifter. 60 av uttrarna testades specifikt för läkemedel. 58 av dem bar på läkemedel, i snitt sju olika per individ. Det skriver TT i en artikel publicerad i Svenska Dagbladet.

De läkemedel man fann i uttrarnas kroppar var bantningsmedel, tramadol, medel mot hjärtsjukdomar, antibiotika, samt läkemedel mot schizofredi, psykos, depression och migrän.

Dessutom fann man bekämpningsmedlet PCB hos många uttrar, ofta i en mängd som överskrider tröskelvärdet som kan ge reproduktionsstörningar. PCB har varit förbjudet i femtio år.

När det gäller den hormonstörande så kallade evighetskemikalien PFAS har närvaron i uttrarna stabiliserat sig sedan 2015.

Naturhistoriska riksmuseet har världens äldsta miljöprovbank med bland annat prover från uttrar från de senaste 50 åren. Fokus för den aktuella studien har legat på de senaste tio åren. De uttrar som undersökts har dött i trafiken eller fastnat i fiskredskap. I naturen har en utter en medellivslängd på cirka fem år.

Källa: TT/SvD