Miljö

Uttrar bär på humanläkemedel i blodet

Uttrar bär på humanläkemedel i blodet

Naturhistoriska riksmuseet har analyserat 187 yttrar för att hitta rester av miljögifter. 60 av uttrarna testades specifikt för läkemedel. 58 av dem bar på läkemedel,…
Två veterinära läkemedel biter på havstulpanen

Två veterinära läkemedel biter på havstulpanen

Två veterinärmedicinska substanser kan i förlängningen bidra till att sänka koldioxidutsläpp från sjöfarten. Det handlar om att hindra påväxt av den hårdnackade havstulpanen på fartyg.