Hundraserna som löper störst risk för kranial korsbandsruptur

Hundraserna som löper störst risk för kranial korsbandsruptur

Hundraserna rottweiler, bichon frisé och west highland white terrier löper störst risk för att drabbas kranial korsbandsruptur. Det visar en studie från brittiska Royal Veterinary College, RVC.

Forskarna har studerat 1 000 fall av korsbandsruptur, som jämfördes med ett slumpmässigt urval av 500 000 friska hundar. Studien visade att:

  • Rottweiler löpte 3,66 gånger så stor risk att drabbas jämfört med kontrollgruppen.
  • Bichon frisé hade 2,09 gånger så stor risk
  • West highland white terriers 1,80 gånger
  • Golden retrievers 1,69 gånger.

Minst risk löpte cockapoos, chihuahua och schäfer.

Försäkrade hundar och sådana som vägde över 20 kg fick oftare kirurgisk behandling, medan hundar äldre än nio år och sådana med annan sjuklighet vid tidpunkten för rupturdiagnosen mer sällan fick kirurgisk behandling.

Medelåldern för diagnosen kranial korsbandsruptur var enligt studien 7,4 år. Hundar mellan sex och nio år löpte störst risk att få diagnosen (3,24 gånger) jämfört med hundar yngre än tre år, och kastrerade hanar och tikar hade större risk än okastrerade tikar.

Studien, “Risk factors for unilateral cranial cruciate ligament rupture diagnosis and for clinical management in dogs under primary veterinary care in the UK”, kan läsas här.

Källa: Vet Times