Tove Fall får fint diabetespris

Tove Fall får fint diabetespris

Veterinären och professorn Tove Fall är en framstående diabetesforskare som använder sig av stora datamängder för att få en bättre förståelse för hur diabetes utvecklas. Nu tilldelas hon Leif C Groop-priset för sin diabetesforskning.

Leif C Groop-priset delas årligen ut av Lunds universitets diabetescentrum (LUDC) till en framstående forskare inom diabetes. Tove Fall lärde känna Leif Groops forskning under sin doktorandtid vid SLU i Uppsala.

”Tove Fall vid Uppsala universitet tilldelas 2023 års Leif C Groop-pris för framstående diabetesforskning för sitt bidrag inom molekylär epidemiologi och identifieringen av orsakssamband som bidrar till diabetes och åderförkalkning. Hon har banat väg för innovativ design av studier av orsakssamband inom befolkningsregister och omik.”

– Det känns väldigt hedrande och extra roligt att ta emot ett pris i Leif Groops namn. Jag kom i kontakt med Leif Groops arbete redan under doktorandtiden. En höjdpunkt var när jag presenterade mitt arbete på en konferens i Köpenhamn och fick en pratstund med honom i pausen. Det är ett starkt minne, säger Tove Fall, professor i molekylär epidemiologi vid Uppsala universitet.

Tove Fall är veterinär i grunden och skrev en doktorsavhandling om diabetesutveckling hos hundar. Hon har fortsatt med sina studier av diabetesutveckling hos djur i olika registerstudier. Hon och hennes forskarkolleger har till exempel undersökt om katter och hundar får samma sjukdomar som sina ägare med grund i försäkringsregister. Hundägare som har en hund med diabetes visade sig ha högre risk att själva få typ 2-diabetes, jämfört med ägare till hundar utan diabetes. Det kan bero på att hundägare och deras hundar har liknande motionsvanor och delar samma miljö.

– Jag tror att min forskning om diabetes hos djur har gett mig en förståelse för att sjukdomsutvecklingen kan se olika ut hos olika arter. Det gör att jag är öppen för att det finns saker som vi inte känner till om sjukdomen.

Flera av hennes forskningsprojekt om sjukdomar hos människor innebär analyser av stora datamängder, kombinerat med studier av viktiga molekyler som kan ha betydelse för exempelvis diabetesutveckling. Nyligen publicerade hon en artikel som visar att det finns ett starkt samband mellan tarmbakterier och metaboliter i blodet. Studien bygger på storskaliga analyser av avförings- och blodprover från deltagare. En viktig målsättning med den här typen av forskning är att öka kunskapen om hur tarmfloran påverkar människans hälsa. Forskningen bygger på ett samarbete med Marju Orho-Melander, som är forskargruppsledare inom diabetes och kardiovaskulär sjukdom vid LUDC.

– I våra fortsatta studier vill vi bland annat försöka förstå om det finns vissa bakterier som kan kopplas till diabetesutveckling och insulinresistens. Eftersom jag använder mig av mycket datamängder i min forskning samarbetar jag ofta med forskare som har expertis inom olika områden, säger Tove Fall.

När coronapandemin härjade som värst bidrog Tove Fall med analyser av sjukdomsspridningen i svenska medier. Hennes analyser byggde ofta på data från COVID Symptom Study Sverige, ett forskningssamarbete mellan diabetesforskare vid Lunds universitet och Uppsala universitet. I de fortsatta studierna undersöker forskarna samband mellan diabetes och långtidscovid. Hon är medlem av Sveriges unga akademi, som är en tvärvetenskaplig akademin som arbetar för att sprida kunskap om forskning och inspirera barn och unga till att forska.

– En målsättning för oss är att visa för barn och unga att det är fullt möjligt att bli forskare i Sverige. Det är inte bara äldre män i vita rockar som forskar. Jag var egentligen fast besluten om att bli smådjursveterinär, men bytte bana och blev forskare i stället. Det är väldigt spännande att vara forskare, men det är viktigt att vara envis och lära sig att hantera misslyckanden, säger hon.

Leif C Groop-priset delas årligen ut av Lunds universitets diabetescentrum (LUDC) till en ung och framstående forskare inom diabetes som är aktiv i de nordiska länderna. Priset på 100 000 kronor delas ut för framstående forskning som är till nytta för patienter med diabetes. Priset delas ut i samband med LUDC DPLU Diabetes research day den 28 februari då pristagaren håller en föreläsning.

Källa: Diabetesportalen/Petra Olsson Foto: Mikael Wallerstedt