Utredning ska visa hur livsmedelssektorns konkurrenskraft kan kombineras med djurskydd

Utredning ska visa hur livsmedelssektorns konkurrenskraft kan kombineras med djurskydd

Regeringen tillsätter en utredning som ska analysera hur konkurrenskraften för svenska livsmedelsproducenter kan stärkas, samtidigt som det förenas med ett starkt djurskydd. Det meddelade landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) vid en pressträff.

–Det starka svenska djurskyddet och ansvarsfulla antibiotikaanvändning utgör mervärden för svenska livsmedelsproducenter, men påverkar också förhållandet till producenter och konkurrenter i omvärlden, sade han och fortsatte:

–Regeringen vill stärka konkurrenskraften för svenska livsmedelsproducenter, men samtidigt är det viktigt att värna det svenska djurskyddet.

Utredningen ska bland annat analysera hur svenska bestämmelserna påverkar konkurrenskraften i förhållande till producenter i andra länder, både på EU-nivå och nationellt i medlemsstaterna.

–Sverige har länge verkat i EU för att stärka djurskyddet och det finns ett behov att uppdatera bestämmelserna, men också att utvidga dem till djurslag som i dag inte omfattas.

Utredaren ska också analysera andra områden som kan påverkar den svenska konkurrenskraften, bland annat kartlägga i vilken utsträckning krav på djurskydd och djurhälsa ställs vid offentliga upphandlingar.

Till utredare har regeringen utsett Elisabeth Nilsson, tidigare landshövding i Östergötland. Hon har även bland annat varit särskild utredare för utredningen Näringslivets roll inom totalförsvaret samt försörjningstrygghet i fråga om försvarsmateriel.

Utredningen ska vara avslutad i juni 2024.

Text: Annika Rosell Foto Ninni Andersson