Vissa antimikrobiella substanser får inte längre användas till djur

Vissa antimikrobiella substanser får inte längre användas till djur

Från och med den 9 februari 2023 får vissa antimikrobiella substanser/grupper av antimikrobiella substanser inte användas till djur. Vissa av dessa ingår för närvarande inte i något godkänt läkemedel och saknar därför ATC-kod. Det skriver Läkemedelsverket i sitt nyhetsbrev.

För att undvika att något av medlen av misstag förskrivs till djur (inom ramen för kaskadförskrivning) så inför E-hälsomyndigheten en funktion som innebär att dessa läkemedel inte kommer att kunna förskrivas för djur. Apoteken kommer inte heller att kunna expediera dessa läkemedel till djur.

Notera att amantadin är en antimikrobiell substans som finns på listan och därmed inte längre får användas till djur. Läkemedelsverket har tidigare beviljat ett antal licenser för smärtstillande användning till hund. Den fullständiga listan över antimikrobiella läkemedel som inte får användas till djur nås via länken här.

Källa: Läkemedelsverket