Då drabbas hunden av cancer

Då drabbas hunden av cancer

Amerikanska forskare har delat in cancersjuka hundar i olika kategorier och kartlagt medianåldern för diagnosen. Studien visar bland annat att hanar av stora raser drabbas av sjukdomen i relativt ung ålder. Tikar av små raser drabbas senare i livet. Över 3 000 hundar ingick i studien, som refereras av den franska nyhetstjänsten Vétitude.

Cancer är den vanligaste dödsorsaken hos hundar. Ungefär 50 procent av hundar som tillhör rasgrupperna spaniel, retrievers och flatcoated retrievers dör av cancer. För raser som shih tzu och tax är den cancerrelaterade dödsfrekvensen betydligt lägre. Enligt den aktuella studien, som genomförts i USA, är medianåldern för cancerdiagnos 5 år för en hund som väger 75 kg eller mer, jämfört med 11 år för en hund som väger mellan 2,5 och 5 kg.

Renrasiga hundar diagnostiseras vid cirka 8,2 år, mot 9,2 år för blandrashundar. Storvuxna raser som mastiff, sankt bernard, grand danois och bulldog diagnostiseras vid en medianålder av 6 år. Medianåldern för diagnos för irländsk varghund, vizsla och bernese mountain dog varierar från 6,1 till 7 år. Den lilla sällskapshundrasen bichon frisé har den högsta medianåldern för diagnos: 11,5 år.

Tikar diagnostiseras i allmänhet vid en högre ålder än hanar (i genomsnitt 8,3 år, mot 8,7 år). Kastrerade hanar diagnostiseras med cancer tidigare än kastrerade tikar (medelvärde 8,5 år, mot 8,9 år), men en signifikant skillnad observerades mellan kastrerade och intakta hanar (medelvärde 8,5 år, mot 7,6 år) och tikar, oavsett kastrering (genomsnitt 8,9 år, mot 7,3 år).

Lymfom, mastocytom och histiocytiskt sarkom är associerade med en medianålder vid diagnos lägre än 8 år, medan malignt melanom samt cancer i juver, lunga och urinblåsa/urinrör diagnostiseras vid en medianålder av 11 år eller högre.

Sjukdomens prekliniska fas kan pågå i flera år, men man kan redan idag upptäcka tumör-DNA med hjälp av blodprov innan de första kliniska tecknen visar sig. Författarna till publikationen rekommenderar därför att erbjuda ägarna screening baserad på blodprov två år före medianåldern för diagnos enligt hundens ras eller vikt.

Länk till den amerikanska studien här

Källa: Vétitude.fr