Linnéuniversitetet inrättar ny professur inom djurskydd

Linnéuniversitetet inrättar ny professur inom djurskydd

Linnéuniversitetet ska inrätta en ny professur inom djurskydd. Rekryteringen är möjlig tack vare en långsiktig finansiering från Marie-Claire Cronstedts stiftelse. Det framgår av ett pressmeddelande.

Linnéuniveraitetets kursutbud innehåller sedan tidigare kompetensutveckling för djurskyddsinspektörer, handläggare, samt hund- och djurlagstiftning. Nu får universitetet även en professor inom djurskydd, tack vare långsiktig finansiering av Marie-Claire Cronstedts stiftelse. Stiftelsen finansierar en professur för de kommande tolv åren med 1,5 miljoner kronor årligen. En utvärdering kommer göras efter halva tiden.

– Rekryteringen av en professor är ett viktigt bidrag för att stärka universitetets forskning i djurskyddsfrågor. Vårt mål är att utveckla forskarutbildning i frågor som rör djurskydd framöver, säger Jonas Waldenström, professor och prefekt vid institutionen för biologi och miljö, där djurskyddsprofessuren kommer att inrättas.

Beslutet möjliggör stärkt forskning om djurskydd i en av Sveriges mest djurtäta regioner. I Kalmar län finns omfattande äggproduktion samt uppfödning av fjäderfä och nötkreatur, men även betydande hästnäring med trav- och ridsport. Professuren gör det möjligt att stärka kopplingarna till näringslivet.

– Den viktigaste frågan är hur man kan hitta lösningar för att förbättra djurens hälsa och välfärd. Vi ser god potential till att utveckla samverkan mellan akademi och andra aktörer i regionen i frågor som rör lantbrukets djur, säger Jonas Waldenström.

Finansieringen om 1,5 miljoner årligen för de kommande tolv åren täcker en betydande del av professorstjänsten. Resterande kostnad står universitetet för.

Källa: Linnéuniversitetet