Nils Fall föreläser om sin forskning vid SLU

Nils Fall föreläser om sin forskning vid SLU

Den 17 mars 2023 håller veterinären Nils Fall en populärvetenskaplig föreläsning vid SLU, som en del av sin installation till professor. Föreläsningen har titeln ”Att applicera epidemiologiska principer på kliniska problem”.

Två av de elva nya professorer som installeras vid SLU i år, är veterinärer. En av dem är Nils Fall, som sedan den 15 december 2022 är professor i klinisk veterinärmedicinsk epidemiologi.

Nils Falls forskning rör i huvudsak produktionssjukdomar hos mjölkkor, inklusive bland annat sensorbaserad övervakning, djurvälfärd och antibiotikaanvändning.

I sina epidemiologiska studier utnyttjar Nils Fall stora befintliga databaser från lantbruket, exempelvis sjukdoms- och mjölkningsdata, men även data från storskaliga fältstudier som gjorts för andra syften. Han undersöker också hur man kan identifiera och förutspå sjukdom och djurvälfärd hos mjölkkor med hjälp av data från alla sensorer i dagens djurhållning. Ett nytt intresse är hur AI och maskininlärning kan bana väg för datorstödda beslut i livsmedelsproduktionen.

Föreläsningarna kan följas i realtid på webben och det går att skicka in frågor under pågående föreläsning, via nyaprofessorer@slu.se. Sändningen finns på www.slu.se/. Ingen inloggning eller föranmälan behövs. Nils Falls föreläsning kommer att hållaa direkt efter programmet inledning, som sker 08.30.

Källa: SLU Foto: Jenny Svennås Gillner