Dingle blir utan veterinär beredskap

Dingle blir utan veterinär beredskap

Från och med den 18 maj saknas en organiserad veterinär beredskap dygnet runt i Dingle distrikt. Trots kontakter med såväl veterinära aktörer i området som Distriktsveterinärerna samt en upphandling har Jordbruksverket inte kunnat lösa beredskapsfrågan. Jordbruksverket arbetar vidare för att hitta en långsiktigt stabil lösning. Det framgår av ett pressmeddelande.

Sedan 2014 har en privat aktör upprätthållit den veterinära beredskapen i Dingle distrikt genom ett avtal med Jordbruksverket. Aktören har nu sagt upp detta avtal från och med den 18 maj. Dingle distrikt omfattar kommunerna Sotenäs, Munkedal, Tanum och Strömstad samt Lysekil utom Skaftö församling.

Jordbruksverket har försökt hitta en lösning och kontaktat veterinärer i distriktet, men ingen av dessa har förutsättningar att ingå i beredskapsarbete. Även Distriktsveterinärerna har meddelat att de inte har förutsättningar att delta i beredskapsarbetet. Det handlar bland annat om att det krävs många timmars resa från närliggande mottagningar.

I början på mars gick Jordbruksverket ut med en upphandling för att undersöka om det ändå fanns någon privat aktör som var beredd att ta ansvar för beredskapen, men ingen lämnade anbud.

– Det är naturligtvis allvarligt att det inte har gått att lösa beredskapen. När veterinärerna i ett område inte fullt ut kan erbjuda sådan vård, samtidigt som Distriktsveterinärerna inte heller kan ta sig an området, kan Jordbruksverket inte uppfylla sitt uppdrag. Detta innebär konsekvenser för djur och djurägare även om det i dagsläget är svårt att säga exakt vilka dessa blir, säger Anna Clarin, enhetschef på Jordbruksverket.

Jordbruksverket går nu vidare med att hitta en lösning för att Distriktsveterinärerna ska kunna ta över ansvaret för beredskapen i Dingle distrikt. Det kommer dock att ta tid och förutsätter även extra resurser.

Det har under flera år blivit allt svårare att upprätthålla en veterinär service i hela landet som även inkluderar beredskap under kvällar, nätter och helger, skriver Jordbruksverket i sitt pressmeddelande. Flera av de distrikt där beredskapen tidigare har upprätthållits av privata aktörer har fått tas över av Distriktsveterinärerna då de privata aktörerna inte längre upprätthållit beredskapen dygnet runt. Privata veterinärer utgör den största veterinära resursen i Sverige, och Jordbruksverket anser att de behöver användas effektivare i beredskapsarbetet, heter det vidare.

– Det är av största vikt att det blir mer attraktivt för veterinärer att delta i beredskapsarbetet. Därför krävs det kraftigt ökade resurser till veterinär beredskap så att det står i proportion till den samhällsnytta som beredskapen utgör, säger Anna Clarin.

Källa: Jordbruksverket