EU:s chefsveterinärer i Varberg

EU:s chefsveterinärer i Varberg

25 – 28 april samlas EU:s chefsveterinärer för ett möte i Varberg med anledning av Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens råd. Sveriges chefsveterinär, Lena Hellqvist Björnerot på Jordbruksverket, leder mötet.

Ett övergripande tema för chefsveterinärernas arbete under det svenska ordförandeskapet är hållbar produktion av livsmedel av animaliskt ursprung. Under mötet i Varberg ägnas bland annat en heldag åt hur livsmedel av animaliskt ursprung kan produceras på ett hållbart sätt.

Ett annat syfte med mötet är att samordna EU:s synpunkter inför två internationella möten:

•Generalförsamlingen för Europeiska kommissionen för mul- och klövsjuka om frågor som rör smittskydd och beredskap mot mul- och klövsjuka

•Årsmöte för generalförsamlingen för Världsorganisationen för djurhälsa (WOAH).

Källa: Jordbruksverket På bilden: Lena Hellqvist Björnerot. Foto Tomas Magnusson