Intern rapport: Många djur blir utan djurskyddskontroller

Intern rapport: Många djur blir utan djurskyddskontroller

Det görs för få djurskyddskontroller av försöksdjur, djurparker och zoobutiker i landet – konstaterar Jordbruksverket i en ny intern utvärdering.

– EU ställer krav på att en tredjedel av försöksdjursanvändarna ska kontrolleras varje år och det har Sverige inte levt upp till. På djurparker gör man inte heller så många kontroller och vi på Jordbruksverket har inte följt upp dessa tidigare men det tänker vi göra framåt, säger Helena Elofsson, djurskyddschef på Jordbruksverket.

Jordbruksverket behöver utveckla sina djurskyddsföreskrifter för ökad djurvälfärd och konkurrenskraft men även stärka sitt arbete på områden som försöksdjur, djurparker och zoobutiker. Det visar en ny intern utvärdering som Jordbruksverket gjort av sitt djurskyddsarbete. Med få kontroller går det inte att få en god bild av läget och i utvärderingen efterfrågas bättre koll när det gäller försöksdjur, djurparker och zoobutiker.

2019 trädde en ny djurskyddslag i kraft i Sverige. Den kräver att Jordbruksverket ser över sina djurskyddsföreskrifter – och myndigheten medger att man inte fullt ut klarat av att se till att dessa hängt med i utvecklingen.

– Vi har dessvärre inte haft resurser till att uppdatera djurskyddsföreskrifterna som vi önskat. Vi har behövt lägga resurser på annat som den nya djurhälsolagstiftningen som EU infört och på smittbekämpningsarbete på grund av att vi haft stora utbrott.

Enligt utvärderingen gjorde Jordbruksverket tillsammans med länsstyrelsen, branschen och djurhälsoveterinärer en fördjupad analys av efterlevnaden av djurskyddslagstiftningen gällande gris förra året. Man fann brister som bland annat kan bero på bristande rutiner, gamla och tungarbetade stallar och dålig möjlighet att investera i nya lösningar eller rätt personal ute hos djurhållare.

– Det finns brister när det gäller till exempel det som är relaterat till hygien och renlighet. Boxarna i stallen är inte alltid tillräckligt rena eller det är inte tillräckligt med strö eller liknande. Det finns även skaderisk med inredning.

Genom avel har tillväxthastigheten ökat och i dag föds och överlever fler smågrisar. Det ser Jordbruksverket positivt på, men det har samtidigt skapat problem då många stallar runt om i landet inte är rätt dimensionerade.

– Om fler överlever och grisarna växer snabbare, växer de ur sina boxar. Vi bedömer utifrån förprövningsstatistiken att det byggs för lite, man skulle behöva investera i nya stallar. Men jag tror inte lantbrukarna alltid har råd till det.

Flera föreskriftsarbeten har nu startats upp, exempelvis när det gäller slakt och hållning av djur för sällskap och fler är planerade kommande år. Men det kräver tillskott av mer resurser.

– Om vi skulle ha klarat att utveckla djurskyddsförskrifterna samtidigt som detta hade vi behövt en större kostym, säger Helena Elofsson.

Text Håkan Frisell Bilden föreställer Helena Elofsson, djurskyddschef på Jordbruksverket. Foto: Jordbruksverket.