Lågt mjölkpris hotar svensk självförsörjning

Lågt mjölkpris hotar svensk självförsörjning

Mjölkpriset har fallit ner till samma nivå som för ett år sedan. Sämre lönsamhet kan leda till att mjölkbönder måste lägga ner. Det oroar Charlotte Hallén Sandgren vid Kungliga Skogs- och lantbruksakademien enligt en artikel i Dagens Nyheter.

Charlotte Hallén Sandgren är veterinär och ordförande i kommittén för hållbar svenska matproduktion och -konsumtion vid Kungliga Skogs- och lantbruksakademien.

– Många mjölkbönder kommer att sluta. De har för dåliga ekonomiska förutsättningar. Sverige är ett högkostnadsland där bönderna alltid sitter med Svarte Petter, säger hon till DN.

En annan sak som oroar Charlotte Hallén Sandgren är att yngre generationer lämnar yrket som mjölkbonde, vilket hotar Sveriges självförsörjningsgrad. För 20 år sedan var 26 procent av mjölkbönderna yngre än 44 år, i dag är siffran nere i 15 procent.

Hon efterlyser statliga åtgärder som att skapa en nationell marknad för mjölkproduktionen, hjälpa lantbrukare i investeringsfasen samt införa lägre arbetsgivaravgifter.

Skälet till att mjölkpriset sjunker är framför allt att det finns ett överskott på mjölkprodukter på den internationella marknaden.

Källa: Dagens Nyheter