Barfota trav ledde till blödande hovar

Barfota trav ledde till blödande hovar

Kan det vara brottsligt att låta oskodda travhästar tävla? Den frågan har ställts på sin spets sedan en vinnande häst gått i mål på Åbytravet med blödande framhovar och blodsprängda bakhovar.

– Eftersom den blödde när den gick i mål, borde den haft skor på sig för att undvika det, säger Lars Kristensen, banveterinär på Åbytravet, och tillika anställd på Distriktsveterinärerna i Kungsbacka.

I dagsläget finns det cirka 40 personer som tjänstgör som banveterinärer i Sverige. De flesta är erfarna och har haft uppdraget under lång tid. Enligt Lars Kristensen har någon enstaka veterinär uppdraget som sin huvudsakliga inkomstkälla, men för de flesta är uppdraget en bisyssla.

Under perioden från och med år 2019 till och med förra året har det enligt organisationen Svensk Travsport totalt varit tio fall där man delat ut straff till personer som ”brustit i tränaransvar” med anledning av blödande hov.

När en ekipagekontrollant för en tid sedan genomförde en dopingsprovtagning på en häst som vunnit ett lopp på Åbytravet upptäcktes blodspår från djurets båda främre hovar.

Kontrollanten tillkallade Lars Kristensen som konstaterade blödning från strålen på båda framhovar. Man såg även tydlig rödfärg – som indikerar blödning inne i strålen – på båda bakhovar. Lars Kristensen rapporterade det inträffade.

– Jag skickade ärendet till Länsstyrelsen Västra Götaland som en djurskyddsobservation och de skickade det vidare till polisen, säger han.

Har hästen utsatts för onödigt lidande?

– Ja.

Under vissa delar av året får man köra barfota i travtävlingar i Sverige. Men enligt Jordbruksverket är det alltid ”djurhållarens ansvar att följa de djurskyddsbestämmelser som finns, oavsett om hästen är försedd med hovbeslag eller inte”.

– I detta fall har hästen startats barfota och efter målgång visade det sig att det var ett mindre bra beslut, och det orsakade att hästen blödde från sina hovar. Så vill vi inte ha det, säger Lars Kristensen.

Enligt honom är det omöjligt för en banveterinär att hålla koll på alla hästars hovar under en tävlingskväll. Det kan handla om runt hundra djur.

Ni kontrollerar inte alla djur innan start?

– Jag fullföljer mina arbetsuppgifter enligt de instruktionerna jag har men det betyder inte att jag går ut och lyfter på alla fyra hovarna på alla hästar, långt därifrån.

Och det gjordes inte heller på den aktuella hästen?

– Nej. Det gör jag inte på någon häst om den inte har visat något uppenbart tecken. Om man tror att de här hästarna genomgår någon fullständig veterinärundersökning innan start då har man missat lite grand, säger Lars Kristensen.

– Om jag sett blod från hästens hovar före start, då hade jag stoppat hästen från att tävla. Sannolikt såg jag hästen före start, men då blödde den troligen inte. Den måste också ha rört sig normalt eller acceptabelt i provstarten inför loppet, annars hade jag eller måldomarna agerat.

Om en djurhållare brister i tillsyn av en travhäst kan det få konsekvenser. I det aktuella fallet bötfällde Svensk Travsport tränaren med 5 000 kronor.

– Tränaren ansvarar för att hästen är i tävlingsmässigt skick genom att göra en kontroll av hästen enligt en särskild kontrollista före tävling, säger Antti Rautalinko, förbundsveterinär på Svensk Travsport.

Hur ser du på att hästar kommer i mål med blödande hovar?

– Det är oacceptabelt. Om man får blödande hovar så kan det beroende på utbredning, lokalisation och orsaka varierande grad av lidande. Det är inte ok.

Det finns även en risk att de inblandade i det aktuella fallet blir åtalade. En åklagarledd förundersökning gällande misstänkt djurplågeri har inletts, meddelar polisen.

Text Håkan Frisell Bilden är en genrebild.

Fakta

I samband med att polisen inlett en förundersökning i det aktuella fallet med de blödande hovarna har Jordbruksverket i dagarna yttrat sig till polisen och konstaterar bland annat att det enligt djurskyddslagen är förbjudet att träna djur eller använda djur vid tävlingar eller prov på ett sådant sätt att de utsätts för lidande.

Det är djurhållarens ansvar att säkerställa att hästens hovar klarar den belastning som det innebär att tävla utan hovbeslag, det vill säga ”barfota”.

”Jordbruksverket har inga riktlinjer för när en häst ska förses med hovbeslag eller inte, men hästen får inte belastas på ett sådant sätt att hovarna skadas. Syftet att tävla med en travhäst barfota är att få den att röra sig snabbare, men som djurhållare måste man väga detta mot att hästen har en tillräckligt god hovkvalité så att inte slitaget som uppstår under rörelse blir för stort och orsakar hästen smärta”, skriver Jordbruksverket i sitt yttrande.

”I det aktuella fallet konstaterade banveterinären att hästen ifråga hade aktiv blödning från två av hovarna och att det sågs tydliga blödningar inne i hoven på de två andra hovarna. Med anledning av detta kan slutsats dras att hästens hovar inte var i skick att tävla utan hovbeslag. Banveterinären har gjort bedömningen att det var olämpligt att starta den aktuella hästen barfota.”