Godartad prostataförstoring hos hund fortfarande ett mysterium

Godartad prostataförstoring hos hund fortfarande ett mysterium

Sambandet mellan prostatastorlek och testosteronkoncentration, ålder och vikt hos en hund kan inte helt förklara uppkomsten av godartad prostataförstoring. Andra faktorer måste också ha betydelse. Det visar en studie vid SLU.

Godartad prostataförstoring är vanligt hos okastrerade hanhundar och kan orsaka smärta och försvåra tarmtömning. Prostata ökar normalt i storlek under de första levnadsåren, men medan tillväxten sedan avtar hos vissa individer fortsätter den hos andra. Vad som ligger bakom denna skillnad är ännu inte känt.

För att undersöka om det finns ett samband mellan prostatastorleken och koncentrationen av testosteron har en studie utförts vid SLU. Blodprov från 79 okastrerade hanhundar som var minst fyra år gamla analyserades och prostatans storlek mättes med hjälp av ultraljud.

Testosteronkoncentrationen i blod minskade med hundens stigande ålder. Stora hundar hade relativt sett större prostata än små hundar, och prostatastorleken ökade med både ålder och testosteronkoncentration. Varken koncentrationen av det testosteronbindande proteinet SHBG eller koncentrationen av det honliga hormonet östrogen var associerade med prostatas storlek.

Studien finansierades med ett bidrag från Ingeborg Ögrens fond vid SLU. Länk till publikationen här

Källa: SLU