Högdräktiga djur transporteras till slakt trots förbud

Högdräktiga djur transporteras till slakt trots förbud

Högdräktiga djur upptäcks regelbundet vid veterinärers köttbesiktningar på svenska slakterier – trots att det är förbjudet att transportera misstänkt högdräktiga djur till slakt.

– Det är olagligt att transportera högdräktiga djur. Situationen med de här kalvarna som får dö är onödig och tragisk i alla lägen. De blir inte mat utan det handlar om ett rent matsvinn, säger Anna Lindgren, veterinärinspektör på Livsmedelsverket.

Enligt Anna Lindgren har officiella veterinärer på landets slakterier fram till den 8 maj i år rapporterat om 49 fall med högdräktiga kor till länsstyrelsen – som har kontrollansvaret över djurhållare.

Dessa anmälningar omfattade 61 djur. Det är en kraftig minskning jämfört med samma period året innan då det var 86 fall som omfattade 121 djur.

Antalet fall med högdräktiga djur per tusen slaktade djur låg under perioden i år på 0,6. Förra året var samma siffra 0,9 och året dessförinnan var siffran 0,57.

– Vi hade en topp förra året med högdräktiga, säger Anna Lindgren.

Minst två fall i år har handlat om tvillingfoster.

”Det ena fostret mätte cirka 90 centimeter från hjässa till svansrot, hade fullt utvecklad päls med behåring i ljumske samt tre av fyra framtänder genombrutna i underkäke. Det andra fostret mätte också cirka 90 centimeter från hjässa till svansrot, hade fullt utvecklad päls med behåring i ljumske samt en av fyra framtänder genombrutna i underkäke”, skriver en officiell veterinär i en anmälan till länsstyrelsen om ett av fallen som gällde ett misstänkt högdräktigt nötkreatur som påträffats på slakteriet Jämtlandsgården Livsmedel i Hammerdal.

Enligt den officiella veterinären kan brott ha begåtts. Högdräktiga djur som transporteras till slakterier riskerar att utsättas för onödigt lidande. Men enligt Anna Lindgren är det inte alltid helt lätt för en veterinär att upptäcka att ett nötkreatur är dräktigt – inte ens när det handlar om tvillingfoster.

– Det kan rymmas mycket i ett nötkreatur som man inte så lätt kan se utifrån. Det är leverantören som är skyldig att ha koll. Man måste hålla djuren så att man säkerställer att inte den här situationen uppstår, säger hon

Svårigheten att upptäcka högdräktiga djur gäller även för officiella veterinärer i samband med levandedjursbesiktning på slakterier.

– Ja, tyvärr. Därför att i den levandedjursbesiktning som officiella veterinärer gör före slakt ingår inte en rektalundersökning.

Men i vissa fall är högdräktighet svår att missa.

– Vi har haft situationer där vi har kunnat se klövspetsen på väg ut och då är det inget tvivel om saken eller att djuret faktiskt har kalvat på bilen eller på slakteriet, säger Anna Lindgren.

Ett annat fall denna månad handlade det om en djurhållare på Gotland som misstänks ha skickat fem högdräktiga får till slakt på slakteriet Protos i Visby. Ett av dessa djur bar på tvillingfoster.

”Alla … beskrivna foster (lamm) hade väl utvecklad päls över hela kroppen, inklusive över mage och ljumskar, utvecklade men mjuka klövar. Framtänderna hade ännu inte brutit igenom tandköttet helt men på lamm sker detta oftast i samband med att lammet börjar dia”, skriver den officiella veterinären.

Hen säger sig inte kunna utesluta att dräktighetstiden inte hade passerat 90 procent, vilket innebär att djuren då inte skulle ha transporterats.

”Moderdjuren har utsatts för en risk till fysiska påfrestningar och stress. Fynden tyder sammantaget på att det inte går att utesluta att förlossning kunde väntas inom mindre än 14 dagar”, skriver den officiella veterinären.

När leverantörer skickar högdräktiga djur till slakt, innebär inte det nödvändigtvis att de lider någon större ekonomisk skada.

– Vi kan aldrig slänga köttet eller kroppen från kon för att straffa mot leverantören. Är det köttet livsmedelsdugligt kan det bli mat oavsett vad det i övrigt finns för brister, säger Anna Lindgren.

– Dåligt djurskydd behöver åtgärdas med andra medel.

Text Håkan Frisell