Humanmedicin mot diabetes ger nytt hopp för hästar med fång

Humanmedicin mot diabetes ger nytt hopp för hästar med fång

En ny studie från SLU visar att ett humanläkemedel mot typ 2-diabetes kan hjälpa hästar som drabbas av fång. Studien leds av professor Johan Bröjer vid SLU, och är finansierad av Stiftelsen Hästforskning som Agria årligen bidrar till.

– Jag har aldrig sett något så effektivt, konstaterar Johan Bröjer, som nyligen samlat in de sista proverna från studiens många deltagare.

Det gäller läkemedlet Kanagliflozin, som normalt ges till människor med typ 2-diabetes. Försöken att ge det till häst inleddes 2019 och. sammanlagt har ett fyrtiotal privathästar från hela Sverige deltagit.

–Det är allt från shetlandsponnyer till SWB och kallblod – de flesta familjehästar för vilka studien inte sällan utgjort sista chansen, efter år av problem med EMS (ekvint metabolt syndrom) och upprepade fånganfall, säger Johan Bröjer.

Vid EMS har hästen problem med att reglera sitt insulin. Efter varje måltid får den en alltför hög insulinnivå i blodet, vilket i sin tur kan utlösa fång – och så är den onda spiralen i gång.

Läkemedlet Kanagliflozin gör att mycket av det socker som tas upp från hästens foder förloras via urinen. Det innebär att det frisätts mycket mindre insulin till blodet efter utfodring hos en behandlad häst. Därmed minskar också risken för episoder av fång dramatiskt.

– De hästar som deltagit i studien går numera att rida fullt ut, och ingen av dem har hittills fått fång igen. Det är ett otroligt effektivt läkemedel som kommer att förändra vardagen för många hästägare, tror Johan Bröjer.

Men han betonar att det inte handlar om någon ”quick fix”.

– Hästen måste fortfarande skötas noggrant, få ett anpassat foder, leva ett hälsosamt liv och undersökas av veterinär regelbundet. Läkemedlet har en del biverkningar och det är därför viktigt att hästens insulinsvar och ämnesomsättning följs upp när den står på behandling.

Just nu pågår en uppföljande långtidsstudie, med stöd från Uppsala Diabetescentrum och Marie-Claire Cronstedts Stiftelse. I den vill man se vad som händer när tidigare sjuka hästar medicineras en längre tid med Kanagliflozin. Kan exempelvis vissa av biverkningarna undvikas med bättre uppföljning av hästarna och kvarstår den goda behandlingseffekten över tid? Diskussioner pågår också med distriktsveterinärernas organisation om hur behandlingen ska kunna komma patienterna till godo så snart som möjligt. Det finns en del praktiska problem att lösa – men Johan Bröjers förhoppning är att metoden ska finnas tillgänglig redan inom ett år, och hjälpa svårt sjuka hästar tillbaka till ett drägligt liv.

Slutrapporten beräknas vara färdig under 2024.

Källa: Agria. Bilden föreställer professor Johan Bröjer.