Kan rådjur vara reservoar för SARS-CoV-2?

Kan rådjur vara reservoar för SARS-CoV-2?

Ett forskningsprojekt vid SVA ska studera förekomsten av SARS-CoV-2 (det virus som orsakar covid-19) i svalglymfknutor hos svenska rådjur. Syftet är att se om rådjur har haft infektionen och skulle kunna vara en reservoar för viruset.

I projektet ska forskarna undersöka svalglymfknutor från svenska rådjur som finns i SVA:s biobank. Proverna är insamlade innan och under pandemin.

– Vi vill få en bättre överblick över SARS-CoV-2, och se om det har förekommit hos rådjur i Sverige. Undersökningen kommer bidra till att vi får en ökad kunskap om sjukdomar hos rådjur, och det är viktigt när vi ska förvalta rådjursstammen och bedöma risker vid jakt och kontakt mellan rådjur och människa, säger Ellinor Spörndly-Nees, viltveterinär och forskare vid SVA.

Anledningen till att just rådjur undersöks nu i Sverige är att de är närbesläktade med den vitsvansade hjorten som bland annat finns i Nordamerika. Där har man i flera fall konstaterat att människa har smittat just vitsvanshjort med covid (SARS-CoV-2). Viruset kan sedan smitta mellan hjortar, som kan fungera som reservoar för viruset och också bli en källa till nya virusvarianter.

Projektet pågår under 2023 och finansieras av Naturvårdsverket.

Källa: SVA