Växa Sverige: Svenska kor är friska, men kan bli ännu bättre

Växa Sverige: Svenska kor är friska, men kan bli ännu bättre

Fortsatt friska kor och låg användning av antibiotika bland svenska mjölkkor, men det finns förbättringspotential för ännu bättre djurhälsa. Det visar den senaste statistiken från Växa Sverige.

Tack vare den svenska modellen med förebyggande djurhälsovård är djurhälsoläget bland mjölkkor mycket bra, visar den nya statistiken över djurhälsa och användning av antibiotika. Endast 11 av 100 kor behöver veterinärbehandling för sjukdom. Under de senaste 20 åren har penicillin rekommenderats som förstahandsval vid behandling av sjuka djur där antibiotika krävs. Andelen penicillin av totala mängd antibiotika har sedan dess successivt ökat. Under 2021 var andelen penicillin, till kor som behövde antibiotikabehandling, för första gången högre än 90 procent.

-Att använda penicillin i stället för annan antibiotika är gynnsamt ur resistensutvecklingssynpunkt och den här utvecklingen ska vi verkligen vara stolta över,säger Ann Nyman epidemiolog Växa.

Juverinflammation är den vanligaste sjukdomen hos mjölkkor och 58 procent av antibiotikabehandlingarna förskrivs till kor med juverinflammation. Totalt veterinärbehandlades cirka 8 av 100 kor per år för juverinflammation under 2021/22. Detta är en minskning med mer än 50 procent sedan början av 2000-talet.

Statistik som tagits fram speciellt i år är när korna blir sjuka under laktationen. Resultaten visar att korna drabbas främst i perioden runt kalvning.

-När korna drabbas under laktationen har vi nog vetat, men nu har vi äntligen en sammanställning för att kunna visa med säkerhet, säger Ann Nyman.

Hälsa mäts inte bara i frånvaro från sjukdomar utan också i exempelvis fruktsamhet.

-För att reproduktionen ska fungera optimalt behövs både god hälsa och omsorg, säger Ann Nyman.

En milstolpe gällande inkalvningsåldern nåddes under 2021/22 där kvigor av både SRB och SH ras låg under 27 månader.

En låg inkalvningsålder indikerar god skötsel av kvigorna under uppväxten och också god planering. En låg inkalvningsålder har visat sig gynnsamt för juverhälsan hos kvigor/förstakalvare i tidig laktation, säger Ann Nyman.

-Arbetet med smittskyddsåtgärder, foder av god kvalitet, avel och djuromsorg i världsklass gör att vi i Sverige successivt minskat förskrivning av antibiotika till mjölkkor. Den svenska modellen bygger både på vetenskap och metodik men hade inte gått att genomföra utan samverkan mellan myndigheter, organisationer och lantbrukare. Vår goda djurvälfärd ger oss goda förutsättningar att hålla antibiotikaresistensnivån fortsatt mycket låg, avslutar Ann. Nyman.

Källa: Växa Sverige