Allmänna djurhälsan är god – trots införsel av hundar och fågelinfluensa

Allmänna djurhälsan är god – trots införsel av hundar och fågelinfluensa

Hälsoläget hos svenska husdjur och vilda djur är generellt gott. Det framgår av SVA:s sjukdomsrapport för 2022. För första gången finns ett kapitel om katter och hundar.

– Vi har fortsatt ett gott hälsoläge hos svenska djur trots ett antal omfattande smitthändelser under året, inte minst vad gäller fågelinfluensa och salmonella, säger Karl Ståhl, statsepizootolog vid SVA.

Nytt för rapporten i år är ett särskilt kapitel om infektionssjukdomar hos katter och hundar.

– Vad gäller husdjur har ökad införsel de senare decennierna ökat oron för att allvarliga artspecifika eller zoonotiska sjukdomar, som rabies, skulle medfölja. Inte minst efter Rysslands invasion av Ukraina som ledde till en omfattande flyktingvåg, ofta i sällskap av familjens husdjur. Sammanfattningsvis konstateras att svenska hundar och katter är vid god hälsa i ett internationellt perspektiv vad gäller infektionssjukdomar, säger Karl Ståhl.

Ett utbrott av salmonella hos Sveriges största äggproducent har vållat stora problem för företaget, med masslakt och sanering. Ett åttiotal människor har smittats till följd av utbrottet vars ursprung fortfarande är okänt.

Förutom specialavsnittet om salmonella innehåller rapporten flera fokusavsnitt kring andra livsmedelsburna zoonotiska sjukdomar.

En fortsatt spridning av fågelinfluensa sågs även under 2022 hos vilda fåglar men endast ett utbrott bland tamfågel rapporterades i Sverige under året. Den högpatogena infektionen ledde till massdöd i flera sjöfågelkolonier under sommaren. Antalet rapporterade fall på däggdjur har ökat globalt och i Sverige påvisades det första fallet av fågelinfluensa någonsin på tumlare under 2022. Inga kända smittfall hos människor har konstaterats i Sverige och bara enstaka i resten av världen.

Rapporten “Surveillance of Infectious Diseases in Animals and Humans in Sweden 2022” presenterar sjukdomsövervakningen på djur och människor i Sverige avseende viktiga zoonoser, men även smittsamma sjukdomar som bara förekommer hos djur. SVA gör rapporten i nära samarbete med Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket men även andra organisationer, myndigheter och universitet är med och bidrar.

Länk till rapporten här

Källa: SVA