Flera katter döda av fågelinfluensa i Polen

Flera katter döda av fågelinfluensa i Polen

Under de senaste veckorna har det rapporterats om ett flertal dödsfall hos katter i Polen som orsakats av fågelinfluensa, skriver SVA. Veterinärer uppmanas att tänka på fågelinfluensa som en möjlig diagnos vid vissa sjukdomstillstånd hos både hundar och katter,

Dödsfallen i Polen har skett i olika delar av landet och det finns inga kända samband dem emellan, enligt SVA:s pressmeddelande. Det är i dagsläget okänt hur katterna smittats. Med tanke på att fågelinfluensa nu sprids bland vilda fåglar i stora delar av Europa inklusive Polen, kan kontakt med smittade vilda fåglar vara en möjlig smittväg. Dock hade enligt tillgängliga uppgifter ett flertal av katterna inte tillgång till utevistelse. Den epidemiologiska utredningen fortgår och SVA följer utvecklingen.

  • Det är känt att såväl katt som hund kan smittas av fågelinfluensa och det finns sedan tidigare enstaka rapporter om allvarlig sjukdom och dödsfall. Smittöverföring i dessa fall bedöms ha skett genom kontakt med döda eller sjuka fåglar.
  • Risken för att katter eller hundar ska smittas av fågelinfluensa bedöms generellt vara låg, baserat på väldigt få rapporter globalt om att detta skett trots att fågelinfluensa cirkulerat bland vilda fåglar i väldigt hög omfattning under de senaste åren.
  • I områden där fågelinfluensa sprids och orsakar omfattande sjuklighet och dödlighet bland vilda fåglar rekommenderas att hundar hålls kopplade.
  • Veterinärer bör tänka på fågelinfluensa som en möjlig diagnos vid vissa sjukdomstillstånd hos hundar och katter, särskilt i områden där det finns fågelinfluensa bland vilda fåglar. Den kliniska bilden hos drabbade katter eller hundar har exempelvis varit kraftigt nedsatt allmäntillstånd, neurologiska symtom och dödsfall.
  • SVA har löpande är kontakt med Folkhälsomyndigheten vad gäller risker för smittöverföring från djur till människa.

Källa: SVA Foto: Bengt Ekberg