Ny forskning visar hur djurägares känslor som kan påverka djuret

Ny forskning visar hur djurägares känslor som kan påverka djuret

Det finns en koppling mellan ägarens anknytning och hundens eller kattens beteende. För vissa djurägare betyder relationen till ett djur inte bara glädje och lycka. I stället kan den leda till negativa känslor som oro och ångest. Det visar resultaten i en färsk studie från Helsingfors universitet, som fått stöd från Agria och SKK forskningsfond.

Aada Ståhl, psykolog och doktorand, är en av dem som arbetat med studien. Hon berättar att osäker anknytning hos djurägare kan delas in i två typer.

Den ena är anknytningsrelaterad ångest. Det innebär att djurägaren har en överdriven oro för att något ska hända – exempelvis att djuret ska bli sjukt eller riskera att gå förlorat på något annat vis.

– Karaktärsdrag som dåligt psykisk mående och neurotisk personlighet hos ägaren är kopplade till den ångestbaserade anknytningstypen, säger Aada Ståhl.

Den andra osäkra anknytningstypen är undvikande och innebär att man behöver hålla avstånd till djuret – vilket enligt studien främst är kopplat till hundars beteende.

– Ägare med undvikande anknytning har hundar som uppvisar oönskat beteende, som impulsivitet, bristande uppmärksamhet eller till och med aggression. Rädslorelaterat oönskat beteende hos hunden är i sin tur kopplat till en ångestbaserad anknytningsstil, säger Aada Ståhl.

Djur som har en tendens att söka närhet och interaktion i relationen är kopplade till en liknande tendens hos ägaren, det vill säga: hunden eller katten och ägaren har en närmare relation till varandra enligt studien.

Tidigare studier inom området har visat att det finns klara samband mellan människors personlighetsdrag och vilken sorts relation de har till sitt husdjur. Men att även djurens personlighetsdrag och beteendemönster kan kopplas till kvaliteten i ägarens anknytning – det är något helt nytt, enligt Aada Ståhl:

Kvaliteten på anknytningen mellan människa och husdjur har en betydande inverkan på livet tillsammans. Kunskap om dessa samband kan i sin tur göra det enklare att välja ett lämpligt husdjur.

Fakta
• Studien heter ”Improving Human-Pet Relationships: New Research Explores the Unique Bond Between Owners and Companion Animals” .
• Projektet har genomförts av en forskargrupp, ledd av professor Hannes Lohi vid Helsingfors universitet, med stöd från Agria och SKK forskningsfond.
• I studien ingick 2 724 djurägare, 2 545 hundar och 788 katter.

Källa: Agria