Bortglömt virus används i kampen mot antibiotikaresistens

Bortglömt virus används i kampen mot antibiotikaresistens

Svenska biotechbolaget Zymiq satsar på ett alternativt vapen mot antibiotikaresistans – ett bortglömt virus från USA. Det är redan godkänt i USA för hund, nu siktar bolaget på Europa, och på sikt humansjukvården.

Svenska Zymiq har sin bas i Lund och har förvärvat rättigheterna till ett sedan många år bortglömt virus, ursprungligen utvecklat för människor.

– Viruset har visat sig effektivt mot svårbehandlade stafylokockinfektioner och har potentialen att förbättra behandlingen av dessa infektioner, säger Mats Clarsund, forskare och medgrundare av Zymiq. Han sägs vara en av bara tre i världen som känner till virusets unika sammansättning.

Viruset är en bakteriofag som angriper specifika bakterier. Denna förmåga minskar risken för oönskade sidoeffekter.

– När nu antalet effektiva antibiotika minskar, är möjligheterna med bakteriofager på nytt intressanta, säger Rickard Ånell, specialistläkare och styrelseledamot i Zymiq.

Viruset är redan godkänt i USA för användning till hund som en immunterapeutisk produkt. Det har tidigare getts i 10 miljoner doser till människor, innan tillverkningen av produkten upphörde då FDA krävde ytterligare effektdata, vilket dåvarande ägare inte hade möjlighet att ta fram. Zymiqs nästa steg är att inleda produktionen av viruset i en USDA-godkänd anläggning. Bolaget planerar sedan att ta virusprodukten till Asien och Europa för användning till hund.

– Det var en amerikansk veterinär som tipsade oss om virusprodukten och dess förmåga att behandla hudinfektioner hos hundar, en av de vanligaste anledningarna att hundägare uppsöker veterinärer, säger Mats Clarsund.

Efter att ha lanserat virusprodukten för hundar kommer Zymiq att ta sikte på nästa stora steg – att få viruset åter godkänt för människor. För att göra detta kommer företaget att flytta forskningen från USA till Lund.

Källa: Zymic