EU:s expertgrupp nöjd med hanteringen av svinpesten

EU:s expertgrupp nöjd med hanteringen av svinpesten

Hittills har SVA bekräftat 41 fall av afrikansk svinpest (ASF) på vildsvin. Alla positiva fall finns fortfarande inom det så kallade kärnområdet och det finns inga nya fynd som ändrar bilden av utbrottet. EU:s expertgrupp har besökt Sverige. Det skriver SVA i ett pressmeddelande.

EU:s expertgrupp för ASF har varit i Sverige för att bedöma den svenska situationen och utifrån sina erfarenheter från andra länder ge råd i bekämpningsinsatserna. Besöket inkluderade ett besök i Fagersta för att på plats se området där smittan påvisats.

– Den återkoppling vi har fått har varit att vi har agerat helt enligt den tillgängliga kunskapen för att ha störst chans att bekämpa sjukdomen. De var imponerade över det fantastiska samarbete vi har med jägarna i området, provtagningscentralen som byggts upp och den databas som SVA utvecklat för att vi ska kunna följa kadaver hela vägen från att de upptäcks i skogen till att vi rapporterar resultaten till internationella organisationer. Samtidigt fick vi värdefulla rekommendationer som vi tar med oss i det vidare arbetet, till exempel hur man kan tänka i relation till sökinsatser utifrån hur vildsvinen beter sig när de är döende, och hur tidsplanen för de olika delar av bekämpningsinsatserna bör se ut, säger Karl Ståhl, statsepizootolog på SVA.

Källa: SVA Bilden visar hur provtagnings- och förbränningsanläggningen visas för experter från EU. Bild: Jordbruksverket