Finska minkar avlivas på grund av fågelinfluensa

Finska minkar avlivas på grund av fågelinfluensa

Fågelinfluensa har upptäckts på 25 pälsfarmer i Finland. Där har samtliga cirka 70 000 minkar avlivats. En dansk virolog anser att alla minkar i landet bör avlivas för att förhindra spridning av sjukdomen. Det skriver finska Yle.

Det är förmodligen måsar som har spridit fågelinfluensa till de finska minkfarmarna. Ändå sjönk antalet döda måsar under juli jämfört med augusti, enligt det finska livsmedelsverket.

Det finns inga säkra bevis för att fågelinfluensan har smittat från mink till min, men enligt Yle vet man att fågelinfluensan har muterat på fem farmer. Mutationerna har gjort det lättare för viruset att anpassa sig och sprida sig till däggdjur.

Den danske virologen Allan Randrup Thomsen säger till Yle att det inte är effektivt att bekämpa epidemin genom att avliva på en pälsfarm åt gången. Om spridningen sker gradvis ger det viruset större chans att mutera så att det kan börja sprida sig från människa till människa. Ur biologisk synpunkt är det bättre att avliva alla minkar i landet, säger han.

Källa: Yle