Jordbruksverket: Kärnområdet stängslas in

Jordbruksverket: Kärnområdet stängslas in

Jordbruksverket har beslutat att stängsla in det så kallade kärnområdet där afrikansk svinpest har konstaterats. Syftet är att minska risken för att vildsvin som bär smitta ska lämna området. Det framgår av ett pressmeddelande.

Erfarenheter från andra länder visar att stängsling är en mycket effektiv metod för att minska smittspridningen och på sikt kunna utrota afrikansk svinpest. Förutom att hindra smittbärande vildsvin att röra sig ut ur kärnområdet, minskar stängsling också risken för att friska vildsvin utanför området ska ta sig in och bli smittade.

– Under de två veckor som gått sedan det första fallet av afrikansk svinpest konstaterades i Fagersta kommun, har vi fokuserat på att kartlägga var de smittade djuren finns. Det har varit avgörande för att vi ska få en förståelse av hur utbredd smittan är. Nu vet vi tillräckligt mycket om smittans utbredning för att kunna fatta ett välgrundat beslut om vilket område som är effektivt att stängsla in, säger Jan Cedervärn, överdirektör och ordförande i Jordbruksverkets krisorganisation.

Jordbruksverket kommer att stå för kostnaderna vad gäller inköp av material, uppsättning och underhåll av stängsel. Det handlar om ett cirka 100 kvadratkilometer stort område som ska stängslas in.

– Vi jobbar nu skyndsamt vidare med att fastställa exakt var stängslet ska vara och hur det ska utformas och vem som ska utföra arbetet. Vi kommer i den processen att föra en dialog med de markägare och boende som blir direkt berörda, säger Jan Cedervärn.

Tills vidare kommer samma restriktioner gälla i det instängslade kärnområdet som i resten av den smittade zonen.

Källa: Jordbruksverket