Bästa sättet att mäta taurin hos hund

Bästa sättet att mäta taurin hos hund

För att få ett tillförlitligt resultat när hundar undersöks för potentiell taurinbrist, rekommenderar forskare att analys utförs i både helblod och i plasma vid samma undersökningstillfälle. Det är resultatet av en studie vid SLU.

Långvarig brist på aminosyran taurin kan leda till olika sjukdomstillstånd som, utan behandling i form av taurintillskott i fodret, kan påverka både livskvalitet och livslängd. Kunskapen om taurinbrist hos hund är begränsad och i avsaknad av en korrekt ställd diagnos riskerar drabbade hundar att bli allvarligt sjuka och att dö i förtid. För att öka kunskapen om hur taurinbrist kan diagnosticeras hos hund har en studie nyligen utförts vid SLU.

Studiens syfte var att jämföra olika analysmetoder som erbjuds för att mäta taurinkoncentrationer i blodet hos hund, samt att undersöka om tidpunkt för provtagning i förhållande till utfodring kan påverka resultatet.

Taurinkoncentrationer som uppmättes i blodplasma (EDTA och heparin) och i helblod stämde förhållandevis väl överens på gruppnivå, men individuell variation sågs mellan olika provtagningstillfällen både i plasma och i helblod. Ingen tydlig effekt av tid från utfodring till provtagning kunde ses.

För att öka möjligheten att få ett tillförlitligt resultat för hundar som undersöks för potentiell taurinbrist rekommenderar forskargruppen att analys utförs i både helblod och i plasma vid samma undersökningstillfälle.

Källa: SLU

Länk till publikationen här